انگلیسی پایه هفتم درس ۸ به همراه ویدیو و آموزش واژگان

انگلیسی پایه هفتم درس ۸ تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با تخصص آموزش آنلاین زبان انگلیسی به همراه ویدیو و پادکست آموزشی و آموزش واژگان درمتن ویدیوی انگلیسی پایه هفتم درس ۸ My Favorite Food Conversation Listen to the students talking about their favorite food. Student 1: Look, … Read more

Gastronomic Definition in Context – 601 Words

Gastronomic definition in real context from the book, 601 Words You Need to Know to Pass Your Exam. Enrich your advanced vocabulary about food and cuisine with the word, gastronomic, and learn the parts of speech of this word. /ˌgæs.trəˈnɒm.ɪk/ (adj) Gastronomic definition relating to gastronomy or the art and science of good and pleasurable … Read more

The Prison of Your Mind – English Presentation

The Prison of Your Mind – English Presentation by Dr. Sean Stephenson at TED.com with selected reading and illustrated vocabulary flashcards to improve your English and brush up your life Source of image: TED.com Listening practice Lecturer: Sean Stephenson Reading practice Never call yourself names. Calling yourself a name is reducing yourself from a human to a … Read more

Undernourished 504 Absolutely Essential Words Lesson 28

Undernourished 504 Absolutely Essential Words Lesson 28 /ˌʌn.dəˈnʌr.ɪʃt/ (adj) suffering from malnutrition, not getting enough nutritious food to maintain health, lacking enough nutrients for optimum health, starved, underfed, famished, malnourished, hungry Malnutrition (undernutrition) is caused by a lack of nutrients, either as a result of a poor diet or problems absorbing nutrients from food. The … Read more

Nutritive 1100 Words You Need Week 41 Day 4

Nutritive 1100 Words You Need Week 41 Day 4 Nutritive 1100 Words You Need Week 41 Day 4 /nutritiv/ (adj) having nourishing properties, nutritional, relating to nutrition, alimentary, alimentative, nutritious, nourishing, healthy, wholesome, beneficial, dietary In light of the importance of binge consumption in the diagnostic criteria for substance use disorder, several animal models of … Read more

IELTS Listening Practice | Love Yourself

IELTS Listening Practice | Love Yourself IELTS Listening Practice | Love Yourself About this activity This activity is labeled round table by Dr. Hariri, the creator and administrator of LELB Society. This activity is on the premise of Flipped Learning, according to which the students watch a video before the class, carry out research into the selected theme, and prepare themselves for an informed discussion in the class. This is a weekly … Read more

Going on a Diet

Going on a Diet – IELTS Speaking practice Going on a Diet – IELTS Speaking Practice Argue for/against:  Please take an either positive or negative position to the statement below. You cannot be neutral. If all students have the same idea, the teacher will play devil’s advocate to have a heated argument.  Going on a … Read more