Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو

آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو

Published on June 3rd, 2023 | Last updated on September 20th, 2023 by | 10 Comments on آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو | 251 Views | Reading Time: 4 minutes

آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو و متن ساده نویسی شده برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برگرفته از داستان های ازوپ و مناسب برای آموزش خواندن و نوشتن زبان فارسی به کودکان و نوجوانان

ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی

نسخه انگلیسی داستان سرباز و اسبش

برای خواندن نسخه انگلیسی داستان سرباز و اسبش، بر روز لینک زیر کلیک کنید:

The Soldier and His Horse with Video & New Vocabulary

ویدیوی داستان سرباز و اسبش

متن داستان سرباز و اسبش

سربازی در زمان های بسیار دور، صاحب اسبی قوی هیکل و نیرومند بود. سرباز در زمان جنگ، خیلی هوای اسبش را داشت.

The Solider and His Horse from Aesop with new vocabulary and video for English students

او با وجود سختی های جنگ، با دقت از اسبش مراقبت می کرد.

Get down off a high horse 1100 words you need to know week 24 day 1 at LELB Society with flashcards for GRE, IELTS & TOEFL

سرباز، حسابی به اسبش می رسید. او به اسبش غذای خوب می داد. برای اینکه، فقط اسب می توانست او را در مواقع خطر و هیاهوی جنگ نجات دهد.

A Horseman in the Sky by Ambrose Bierce at LELB Society with a podcast and flashcards to improve listening and reading

تا اینکه، جنگ برای مدتی متوقف شد. سرباز با اسبش به سلامتی به خانه برگشتند. بعد از چند روز استراحت، سرباز به سراغ اسب رفت. او دیگر به خوبی از اسبش مراقبت نمی کرد. به علاوه، اسبش را برای انجام کارهای سخت و طاقت فرسا بکار می گرفت. او به اسبش غذای کافی نمی داد. اسب بیچاره، چیزی جز کاه برای خوردن نداشت.

Flog a dead horse 1100 words you need to know week 45 day 1 at LELB Society for GRE, TOEFL & IELTS

بعد از مدتی، جنگ دیگری آغاز شد. دوباره، سرباز لباس جنگ پوشید. سرباز برای رفتن به میدان نبرد، اسبش را زین کرد.

اما، اسب نحیف به سختی راه می رفت. او دیگر نمی توانست به راحتی به صاحبش سواری دهد.

The Horse and the Ass from Aesop's fable with vocabulary practice

اسب با صدای ضعیفش به سرباز گفت: “این بار، باید به تنهایی و با پای پیاده به میدان نبرد بروی. تو به لطف کارهای سخت و غذای اندک، من را از اسب به الاغ تبدیل کردی. حالا در این لحظه، نباید از من انتظار داشته باشی که همچون اسبی چابک و قوی، به سوی میدان جنگ بتازم.”

واژگان فارسی داستان سرباز و اسبش

 1. صاحب: مالک
 2. هوای کسی را داشتن: مراقب کسی بودن
 3. هیاهو: شلوغی، درگیری
 4. موقع: زمان، وقت، هنگام
 5. متوقف شدن: باز ایستادن
 6. طاقت فرسا: سخت و مشکل
 7. نبرد: جنگ
 8. نحیف: لاغر و بی حال
 9. چابک: زرنگ و قوی
 10. همچون: مانند، مثل
 11. تاختن: به راحتی و تند دویدن

پرسش و پاسخ

بعد ار یادگیری درس، به پرسش های زیر در کامنت پاسخ دهید.

 1. چرا سرباز در زمان جنگ به خوبی از اسبش مراقبت می کرد؟
 2. با توجه به این داستان، چه چیزی در دوستی اهمیت دارد؟
 3. چرا اسب در جنگ بعدی نمی توانست سرباز را همراهی کند؟

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 225 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums.

10 comments on “آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو”

  • آفرین بر شما. خیلی خوب به این سوال جواب دادید. سرباز دیگر به اسبش توجهی نمی کرد و به او غذای کافی و مناسب نمی داد. به این دلیل، اسب سرباز ضعیف شده بود.

   Reply
  • آفرین احمد جان. در این داستان فارسی، ما می خوانیم که سرباز لباس جنگ می پوشد و اسبش را زین می کند تا به میدان نبرد یا جنگ برود. ولی اسب سرباز خیلی ضعیف است و نمی تواند به سرباز سواری دهد.

   Reply
  • چه تصمیم خوبی! فقط باید خیلی مراقب خودت باشی. جمله سازی در زبان فارسی، روش خیلی خوبی است. من کنار جمله سازی، من پیشنهاد می کنم که به پرسش های این داستان فارسی که در پایان داستان آمده است نیز پاسخ دهید، دقیقا مثل دو فارسی آموز دیگر که به پرسش ها پاسخ داده اند

   Reply
 1. 1- سرباز از اسب خود مراقبت کرد تا بتواند قوی و سالم باشد و بتواند در جنگ بیشتر به سرباز کمک کند.
  2- مهم است که نه تنها به کسی کمک کنید برای اینکه برای شما مفید است، مراقب او باشید زیرا دوستش دارید.
  3- اسب در جنگ بعدی سرباز را همراهی نکرد برای اینکه بسیار ضعیف و لاغر بود.

  Reply
  • آفرین پریسا. بسیار عالی به پرسش ها پاسخ دادید. از اینکه هر هفته در فرم ارسال دیدگاه یا کامنت گذاری شرکت می کنید، سپاسگزاریم. همانطوری که شما نوشتید، سرباز به اسب کمک می کرد چون به اسب نیاز داشت. در صورتی که کمک کردن نباید همیشه به خاطر چشمداشت یا انتظار کمک متقابل باشد. در بسیاری از مواقع، کمک کردن به دیگر باعث می شود ما احساس خوبی نسبت به خود داشته باشیم.

   Reply
 2. ۱- .سرباز در جنگ از اسب خود به خوبی مراقبت می کرد برای اینکه اسب کمکش می کرد
  ۲- .شما باید به خوبی از یکدیگر مراقبت کنید
  ۳- .اسب نتوانست به سرباز کمک کند برای اینکه او ضعیف بود

  Reply
  • آفرین دل آرا. به درستی به همه پرسش ها پاسخ دادید. داستان سرباز و اسبش به ما این درس را می دهد که باید قدردان زحمات دیگران مخصوصا دوستان و نزدیکان خود باشیم و در همه حال، نه فقط در وقت نیاز، از اطرافیان خود مراقبت کنیم.

   Reply

Leave a Comment

five × 5 =