Log in

آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو

آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو و متن ساده نویسی شده برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برگرفته از داستان های ازوپ و مناسب برای آموزش خواندن و نوشتن زبان فارسی به کودکان و نوجوانان ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان سرباز و اسبش

Read more


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 198 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

10 comments on “آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو”

  • آفرین بر شما. خیلی خوب به این سوال جواب دادید. سرباز دیگر به اسبش توجهی نمی کرد و به او غذای کافی و مناسب نمی داد. به این دلیل، اسب سرباز ضعیف شده بود.

  • آفرین احمد جان. در این داستان فارسی، ما می خوانیم که سرباز لباس جنگ می پوشد و اسبش را زین می کند تا به میدان نبرد یا جنگ برود. ولی اسب سرباز خیلی ضعیف است و نمی تواند به سرباز سواری دهد.

  • چه تصمیم خوبی! فقط باید خیلی مراقب خودت باشی. جمله سازی در زبان فارسی، روش خیلی خوبی است. من کنار جمله سازی، من پیشنهاد می کنم که به پرسش های این داستان فارسی که در پایان داستان آمده است نیز پاسخ دهید، دقیقا مثل دو فارسی آموز دیگر که به پرسش ها پاسخ داده اند

 1. 1- سرباز از اسب خود مراقبت کرد تا بتواند قوی و سالم باشد و بتواند در جنگ بیشتر به سرباز کمک کند.
  2- مهم است که نه تنها به کسی کمک کنید برای اینکه برای شما مفید است، مراقب او باشید زیرا دوستش دارید.
  3- اسب در جنگ بعدی سرباز را همراهی نکرد برای اینکه بسیار ضعیف و لاغر بود.

  • آفرین پریسا. بسیار عالی به پرسش ها پاسخ دادید. از اینکه هر هفته در فرم ارسال دیدگاه یا کامنت گذاری شرکت می کنید، سپاسگزاریم. همانطوری که شما نوشتید، سرباز به اسب کمک می کرد چون به اسب نیاز داشت. در صورتی که کمک کردن نباید همیشه به خاطر چشمداشت یا انتظار کمک متقابل باشد. در بسیاری از مواقع، کمک کردن به دیگر باعث می شود ما احساس خوبی نسبت به خود داشته باشیم.

 2. ۱- .سرباز در جنگ از اسب خود به خوبی مراقبت می کرد برای اینکه اسب کمکش می کرد
  ۲- .شما باید به خوبی از یکدیگر مراقبت کنید
  ۳- .اسب نتوانست به سرباز کمک کند برای اینکه او ضعیف بود

  • آفرین دل آرا. به درستی به همه پرسش ها پاسخ دادید. داستان سرباز و اسبش به ما این درس را می دهد که باید قدردان زحمات دیگران مخصوصا دوستان و نزدیکان خود باشیم و در همه حال، نه فقط در وقت نیاز، از اطرافیان خود مراقبت کنیم.

Leave a Comment