Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   آموزش زبان فارسی با داستان مرد و کک برای کودکان با ویدیو

آموزش زبان فارسی با داستان مرد و کک برای کودکان با ویدیو

Published on February 22nd, 2024 | Last updated on February 25th, 2024 by | 10 Comments on آموزش زبان فارسی با داستان مرد و کک برای کودکان با ویدیو | 203 Views | Reading Time: 3 minutes

آموزش زبان فارسی با داستان مرد و کک برای غیر فارسی زبانان به ویژه کودکان و نوجوانان خارج از کشور برگرفته از داستانهای ازوپ به همراه ویدیو و پادکست آموزشی، نسخه انگلیسی و لیست واژگان جدید

مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل

نسخه انگلیسی داستان مرد و کک

برای خواندن نسخه انگلیسی داستان مرد و کک، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

The Flea and the Man by Aesop for ESL Students

The Flea and the Man by Aesop for ESL Students

ویدیوی داستان مرد و کک

متن داستان مرد و کک

The Flea and the Man by Aesop for ESL students with a podcast and vocabulary practice
آموزش زبان فارسی با داستان مرد و کک به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی

مرد عاقلی در خانه خود مشغول استراحت بود که فهمید که سرش به شدت می خارد. پس از مدتی، مرد متوجه شد که دلیل خارش سرش، کک ناقلا و شیطونی بود که در بین موهای سرش پنهان شده بود.

The Gnat and the Lion - best Aesop's fables with video, podcast and comment forms for advanced ESL learners

مرد بیچاره دیگر نتوانست خارش سرش را تحمل کند چون کک مدام پوست سر مرد را گاز می گرفت و او را آزار می داد. مرد پس از تلاش فراوان، بالاخره توانست کک مزاحم را در بین موهایش پیدا کند و بگیرد.

آموزش زبان فارسی با داستان شیر و پشه برای کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو

مرد کک را در بین دو انگشت خود محکم گرفت و با عصبانیت فریاد زد: «توی فسقلی دیگه کی هستی که با این اندازه کوچکت آرام و قرار برای من نگذاشتی؟ الان خودت می فهمی که نتیجه مردم آزاری چیه!؟»

The Gnat and the Bull to learn English with fairy tales at LELB Society with podcast and new vocabulary

کک کوچولو که خیلی ترسیده بود، با صدای ضعیف و لرزان و در حالی که گریه می کرد، گفت: «ای سرور من، به من رحم کنید و من را ببخشید. دیگر هرگز مزاحم شما نخواهم شد. لطفا من را نکشید. آخه من با این اندازه کوچک، نمی توانم به شما آزار زیادی برسانم.»

مرد عاقل در پاسخ به کک خندید و گفت: «من نمی توانم به شما رحم کنم و باید به عمر شما پایان دهم. آنچه که بد است و به دیگران آزار می رساند را باید هرچه زودتر از بین برد و نابود کرد هرچند آزار آن کم و ناچیز باشد.»

واژگان جدید داستان مرد و کک

 1. کک: حشره کوچکی که به بدن می چسبد و پوست را سوراخ می کند و خون می نوشد
 2. عاقل: فهمیده
 3. پنهان: مخفی
 4. مدام: پشت سر هم، بدون وقفه، پیوسته
 5. مزاحم: آزار دهنده
 6. فسقلی: موجودی خیلی کوچک
 7. ضعیف: بی جان
 8. رحم کردن: بخشیدن، لطف کردن
 9. سرور: آقا، رئیس
 10. ناچیز: کم

پرسش و پاسخ

به پرسش های زیر در بخش کامنت گذاری پاسخ دهید:

 1. کک چه نوع حشره ایی است؟
 2. شما از داستان مرد و کک چه درسی می گیرید؟
 3. به نظر شما چرا مرد در این داستان عاقل بود؟
 4. اگر شما جای آن مرد بودید، با کک چه می کردید؟

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3983 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums.

10 comments on “آموزش زبان فارسی با داستان مرد و کک برای کودکان با ویدیو”

 1. آنچه که بد است و به دیگران آزار می رساند را باید هرچه زودتر از بین برد و نابود کرد هرچند آزار آن کم و ناچیز

  Reply
  • بله، درست است. فقط جمله شما فعل اصلی ندارد و باید به این شکل نوشته شود:
   هرچند آزار آن کم و ناچیز باشد.

   Reply
 2. اگر من هم جای آن مرد عاقل بودم، من هم با کک همان کاری را انجام می دادم که آن مرد عاقل انجام داد.🦟😇👼

  Reply
  • درسته، به هر حال، کک جانور موذی یا مزاحمی است و به همین خاطر، مرد عاقل کک را نابود کرد

   Reply
  • بله، با اینکه کک بسیار کوچک و ریز است، اما آزار و اذیت زیادی دارد و ممکن است که آلوده هم باشد و باعث بیماری شود

   Reply
 3. 1- من نمی دانم کک چیست اما فکر می کنم شبیه پشه است زیرا هر دو خون انسان و حیوانات را می خورند

  2- یاد گرفتم که نه تنها برای خودت ولی برای دیگران هم باید کارهای خوب انجام دهی

  Reply
  • بله، کک و پشه هر دو از حشرات هستند. حشره ها تقریبا همه جای زمین پیدا می شوند. بیشتر آن ها مثل مورچه ها و زنبورها زندگی دسته جمعی با اجتماعی دارند.

   Reply
 4. ۳- .من فکر می کنم آن مرد عاقل بود برای اینکه او کک را کشت که دیگران را اذیت نشوند
  ۴- .اگر من آن مرد بودم, من همون کار را انجام می دهم یا کک را بیرون می گذارم

  Reply
  • بله، مرد عاقل کک را کشت تا دیگران اذیت نشوند.
   در این داستان، مرد عاقل خود و دیگران را از آزار کک نجات داد. اگر کک زنده می ماند، حتما مزاحم انسان یا حیوان دیگری می شد.

   Reply

Leave a Comment

6 − 5 =