گفتار و نوشتار فارسی و تفاوتهای بین آنها در امر آموزش زبان فارسی

گفتار و نوشتار فارسی

گفتار و نوشتار فارسي در آموزش به غیر فارسی زبانان 

گفتار و نوشتار فارسی

Hajar Aziz Zanjani - LELB Societyنویسنده: هاجر عزیز زنجانی

آموزش زبان فارسي به غیر فارسی زبانان اغلب به كلاسهاي درسي در محیط هـاي غیر زبانی محدود می شود، بنابراین اغلب با تفاوتهای گفتاری یا زبان محاوره ای آشنایی ندارند. علاوه بر آن در کلاس های حضوری از مواد آموزشی شنیداری و دیداری به ندرت استفاده می شود. در کلاس های آنلاین آموزش زبان فارسی بدلیل تدریس توسط مدرسین فارسی زبان و نیتیو، و نیز استفاده از محتوای آموزشی  به صورت متن، فیلم، فایل صوتی و … قبل از کلاس زبان آموزان با هر دو شکل گفتاری و شنیداری زبان فارسی آشنا می شوند.

رایج ترین تفاوت های گفتاری که در سطح زبان عمومی بیش از همه به آن ها احساس نیاز می شود به شرح زیر می باشد:

مثال شکل گفتاریمثال شکل نوشتاری

 تغيير شکل نوشتاری به گفتاری

عنوان
دارهدارد         تغيير شناسه از« َد» به «ـِه»  
این کتابهاین کتاب است  تغيير «است» به «ـِه»تفاوتهاي گفتاري افعال
کار می کنهکار خواهد کرد  تغيير فعل آينده به فعل مضارع
درس رو

درس را

تغییر «را» به «رو» یا « ُ»تفاوتهاي نشانه مفعولی «را»
ازم

باهاشون

از من        

با شما   

ضميرهاي شخصي در شکل گفتاري به صورت پیوسته به کار می روند

تفاوتهاي ضميرهاي شخصي بعد از «از،با، برا،به، تو، روي»

امتحان ها

پسرها

امتحانات

پسران

ضمير جمع در شکل گفتاري فقط «ها» می باشدتفاوتهاي گفتاري جمع
رسیدی باهام تماس بگیر

رفت کمک بیاره

تا رسیدی با من تماس بگیر

رفت که کمک بیاورد

حذف حرف ربط و موصولتفاوتهاي گفتاري واژگان
نون

خندون

نان

خندان

تغيير «ان» درنوشتاري به «اون» در گفتارتغییر واژگان گفتاري

چاپ مقالات خود در آکادمی LELB Society

صدها ویدیوی آموزش آنلاین زبان انگلیسی در کانال یوتیوب ما

هزاران فلش کارت آموزش واژگان انگلیسی در صفحه اینساگرام ما

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

eight − 4 =