Log in

گفتار و نوشتار فارسی و تفاوتهای بین آنها در امر آموزش زبان فارسی

آشنایی با تفاوت های گفتار و نوشتار فارسی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

گفتار و نوشتار فارسي در آموزش به غیر فارسی زبانان 

زبان گفتاری یا محاروه ای، شکلی از زبان است که برای مکالمه فارسی روزمره استفاده می شود. بنابراین، شکل گفتار و نوشتار فارسی دارای تفاوت هایی می باشد.

آموزش زبان فارسي به غیر فارسی زبانان اغلب به كلاسهاي درسي در محیط هـاي غیر زبانی محدود می شود، بنابراین اغلب با تفاوتهای گفتاری یا زبان محاوره ای آشنایی ندارند. علاوه بر آن در کلاس های حضوری از محتوای آموزشی شنیداری و دیداری به ندرت استفاده می شود. در کلاس های آنلاین آموزش زبان فارسی بدلیل تدریس توسط مدرسین فارسی زبان و نیتیو، و نیز استفاده از محتوای آموزشی  به صورت متن، فیلم، فایل صوتی و … قبل از کلاس زبان آموزان با هر دو شکل گفتاری و شنیداری زبان فارسی آشنا می شوند.

رایج ترین تفاوت های گفتاری که در سطح زبان عمومی بیش از همه به آن ها احساس نیاز می شود به شرح زیر می باشد:

مثال شکل گفتاریمثال شکل نوشتاری

 تغيير شکل نوشتاری به گفتاری

عنوان
دارهدارد         تغيير شناسه از« َد» به «ـِه»  
این کتابهاین کتاب است  تغيير «است» به «ـِه»تفاوتهاي گفتاري افعال
کار می کنهکار خواهد کرد  تغيير فعل آينده به فعل مضارع
درس رو

درس را

تغییر «را» به «رو» یا « ُ»تفاوتهاي نشانه مفعولی «را»
ازم

باهاشون

از من        

با شما   

ضميرهاي شخصي در شکل گفتاري به صورت پیوسته به کار می روند

تفاوتهاي ضميرهاي شخصي بعد از «از،با، برا،به، تو، روي»

امتحان ها

پسرها

امتحانات

پسران

ضمير جمع در شکل گفتاري فقط «ها» می باشدتفاوتهاي گفتاري جمع
رسیدی باهام تماس بگیر

رفت کمک بیاره

تا رسیدی با من تماس بگیر

رفت که کمک بیاورد

حذف حرف ربط و موصولتفاوتهاي گفتاري واژگان
نون

خندون

نان

خندان

تغيير «ان» درنوشتاري به «اون» در گفتارتغییر واژگان گفتاري

نویسنده: هاجر عزیز زنجانی

Leave a Comment

Chat