Log in

آموزش خودآموز زبان فارسی و انگلیسی با بیش از 4000 درس

#110554

خیلی خوشحالم که تجربه آموزشی خوبی در آموزش خودآموز زبان فارسی به شکل آنلاین در آکادمی دوزبانه ما داشتید. همانطوری که گفتید، در LELB Society ما فقط تدریس نمی کنیم. در واقع، کار اصلی ما، تولید محتوای اوریجینال در زمینه آموزش زبان فارسی و انگلیسی می باشد. به همین دلیل، ما توانسته ایم در زمینه آموزش غیر همزمان زبان فارسی و انگلیسی با استفاده از روش یادگیری معکوس بسیار موفق باشیم و زبان آموزان ما از پیشرفت خود راضی باشند.

منابع آموزش زبان فارسی در آکادمی دوزبانه LELB Society روز به روز در حال کامل تر شدن می باشد و تیم تولید محتوای آموزشی ما شبانه روز در این زمینه تلاش می کند.