آموزش حرف ی در الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی

آموزش حرف ی در الفبای فارسی با استفاده از تخته سیاه دیجیتالی و مثال های ساده و فراوان برای آموزش الفبای فارسی به غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی Watch this video on YouTube آموزش حرف ی در الفبای فارسی حرف ی، آخرین حرف در الفبای فارسی می باشد. نام این حرف، ی

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

4 comments on “آموزش حرف ی در الفبای فارسی – آموزش الفبای فارسی”

  • واژه “خیر” نسبته به “نه” رسمی تر است و در متون جدی تر یا نوشته های اداری استفاده می شود. گاهی وقت ها هم برای تاکید می توان نوشت یا گفت: نه، خیر، یعنی آنها را با هم استفاده کرد.

  • قول ریشه عربی دارد و عامیانه تر یا مکالمه ای تر است. قول معنی وسیع تر و بزرگ تری دارد و به جز “پیمان”، به معنی نقل قول یا گفته کسی هم می باشد. مثلا می گوییم: به قول معروف:
   as the saying goes
   اما واژه “پیمان” ریشه کاملا فارسی دارد که از حرف “پ” در آن روشن می شود که این واژه، فارسی است. پیمان در جاهای جدی تر استفاده می شود. پیمان به معنی قرارداد یا عهدنامه هم هست که یعنی:
   contract / treaty

Leave a Comment