آشنایی با منظومه خورشیدی – تمرین خواندن در فارسی

آشنایی با منظومه خورشیدی – تمرین خواندن در فارسی برای کلاس های آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با مطالب علمی به همراه پادکست آموزشی به هر ستاره با سیاره های اطرافش که به دور آن می چرخند، یک منظومه گفته می شود. به ستاره خورشید با  Λ (هشت) سیاره ی اطرافش، منظومه … Read more

This lesson was published on Feb 09, 2021 by

Login to study this lesson.