آشنایی با منظومه خورشیدی – تمرین خواندن در فارسی

آشنایی با منظومه خورشیدی – تمرین خواندن در فارسی برای کلاس های آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با مطالب علمی به همراه پادکست آموزشی به هر ستاره با سیاره های اطرافش که … Read more

This lesson was published on: 02/9/21