موش ساده لوح – آموزش فارسی با داستان

داستان موش ساده لوح برای آموزش آنلاین زبان فارسی با داستان های ازوپ، به نوشته محمد حسین حریری اصل به همراه پادکست و ویدیوی آموزشی و لیستی از واژگان برای تدریس زبان فارسی در کلاس های آنلاین در زمان های قدیم، چندین موش دور هم جمع شدند تا با هم مشورت کنند که بتوانند از … Read more

This lesson was published on Dec 26, 2020 by

Login to study this lesson.