پرسش چالشی درباره طول عمر برای مکالمه فارسی و تمرین صحبت کردن

پرسش چالشی درباره طول عمر برای تمرین مکالمه فارسی و صحبت کردن مناسب برای غیر فارسی زبانان و ایده آل برای افزایش دایره واژگان فارسی پرسش چالشی درباره طول عمر در کلاس بعدی فارسی، درباره پرسش های زیر صحبت خواهیم کرد. 1- چقدر سخت خواهد بود که بیشتر از همه زندگی کنید و از دست … Read more

This lesson was published on Dec 11, 2021 by

Login to study this lesson.

6 comments on “پرسش چالشی درباره طول عمر برای مکالمه فارسی و تمرین صحبت کردن”

  • سلام. پیشرفت خیلی خوبی داری. بهتره این طوری بنویسی
   برا من سخت تر اند می بینم –> برای من سخت تر است که ببینم
   عزیزها –> عزیزان

 1. ۴.‌نه، همیشه چیزی برای یاد گیری وجود دارد.

  ۵.یه عمر کوتاه وقت و تجربها رو با ارزش می کند. تجربه ها شیرین است اگه مکرر نباشند.

  • یاد گیری –> یادگیری – بدون فاصله
   تجربها –> تجربه ها
   تجربه ها شیرین است –> تجربه ها شیرین هستند

 2. ۱.‌این خیلی سخت خواهد بود. تجروبه ها زندگی شیرین است به خاطر عزیزان ام. بدون اونا زندگی خوشحال کننده نیست.

  ۲. نه، هر نفر خاص و هختلف است. از هر یک می توانم چیزی یاد بگیرم. دانستن همه غیر ممکن است.

  ۳. بله، می توانم خودم رو با تغییرات چشگیر اجتماعی وفق دهم چون این تدریجی هست.

  • تجروبه ها زندگی شیرین است –> تجربه های زندگی شیرین هستند
   هختلف –> مختلف
   دانستن همه غیر ممکن است –> دانستن همه چیز غیر ممکن است

Leave a Comment