داستان شیر و موش – آموزش فارسی با داستان

داستان شیر و موش از سری داستان های ازوپ، نوشته هاجر عزیز زنجانی برای آموزش آنلاین فارسی در کلاس های آنلاین روزی سلطان جنگل، شیر در زیر سایه ی درختی خوابیده بود. موش کوچکی از … Read more

This lesson was published on: 12/30/20