تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان قورباغه و گاو نر

تمرین خلاصه نویسی در فارسی با داستان قورباغه و گاو نر برای تمرین نوشتن و شنیدن در زبان فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی ویژه کودکان و نوجوانان ایرانی داخل و خارج از کشور نمونه … Read more

This lesson was published on: 03/21/21