Log in

آزمون زبان فارسی شماره 4 – آموزش آنلاین زبان فارسی

آزمون استاندارد زبان فارسی شماره 4 – آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان برای ارزیابی هر 4 مهارت زبانی در کلاس های آنلاین فارسی

بخش شنیداری

به فایل صوتی زیر گوش دهید و به پرسش های مربوط به آن در پاسخنامه و یا فرم کامنت گذاری پایین صفحه پاسخ دهید. شما فقط یک بار می توانید به فایل صوتی گوش دهید. در هنگام گوش دادن، می توانید یادداشت بردارید.

 1. کشور ایران در کدام قسمت قاره آسیا قرار دارد؟
 2. آیا این جمله درست است یا نادرست؟ کشور ایران در جنوب دریای خزر قرار دارد.
 3. در کشور ایران، تقریبا همه نوع آب و هوایی دیده می شود. به همین دلیل، به ایران، سرزمین —– می گویند.
 4. زبان فارسی، به جز ایران، در چه کشورهای دیگری صحبت می شود؟

بخش صحبت کردن

موضوع زیر را در نظر بگیرید:

 • بهترین فیلمی که تا حالا دیده اید را نام ببرید.
 • چرا آن فیلم را دوست دارید؟
 • چه زمانی آن فیلم را دیدید؟
 • چگونه با آن فیلم آشنا شدید؟

شما می توانید یک دقیقه در مورد موضوع فکر کنید و از نکات مهم یادداشت بردارید. سپس دو دقیقه در مورد موضوع صحبت کنید. دقت کنید که صحبت شما برای ارزیابی دقیق، ضبط می شود. در نهایت، آزمون گیرنده درباره موضوع، از شما پرسش های بیشتری می پرسد.

بخش خواندن و درک مطلب

متن زیر را بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید.

قلب شما شبیه یک گلابی وارونه است. به اندازه مشت بسته شما است. تقریبا در وسط قفسه سینه شما و در سمت چپ قرار دارد.

قلب شما از ماهیچه ساخته شده است. به چهار قسمت به نام اتاقک تقسیم می شود. داخل اتاقک ها توخالی است. دو حفره در بالا دهلیز نامیده می شود. به اتاقهای پایین بطن می گویند. قلب شما همچنین دارای چهار دریچه است که خون را به داخل حفره ها وارد و خارج می کند.

لوله هایی به نام شریان از قلب شما بیرون می آید. لوله هایی به نام رگ ها وارد قلب شما می شوند.

قلب شما خون را پمپ می کند. خون وارد دهلیز یا حفره های بالای قلب شما می شود. بطن ها یا حفره های پایینی شما خون را به هر قسمت از بدن شما پمپ می کنند.

خونی که از قلب شما خارج می شود دارای غذا و اکسیژن است. هر قسمت از بدن شما برای تامین انرژی به غذا و اکسیژن نیاز دارد. شما برای کار کردن بدن و زنده ماندن به انرژی نیاز دارید. قلب شما خون دارای غذا و اکسیژن را از طریق رگ های شما پمپ می کند. رگ های بزرگ خون را به پاها و بازوهای شما می رساند. شریان ها هرچه جلوتر می روند کوچکتر و کوچکتر می شوند. رگ های خونی کوچکی به نام مویرگ خون را به سلول های شما می رسانند. همه چیز در بدن شما از سلولهای کوچک تشکیل شده است.

به پرسش های زیر پاسخ دهید:

 1. توضیح دهید که چرا قلب شما یکی از اعضای مهم بدن است؟
 2. به رگ های کوچکی که خون را به سلول های بدن می رسانند، —— می گویند.
 3. آیا این جمله درست است یا نادرست؟ قسمت پایین قلب از قسمت بالایی آن بزرگ تر است.
 4. توضیح دهید که چرا قلب شما از حفره های توخالی تشکیل شده است.

بخش نوشتاری

درباره موضوع زیر، مقاله کوتاهی با حد اقل 120 واژه بنویسید. زمان داده شده به شما 20 دقیقه می باشد. دقت کنید که اشتباه نگارشی یا املایی در مقاله شما نمره منفی دارد.

کدام یک از این دو سبک زندگی را بیشتر دوست دارید: زندگی شهری یا زندگی روستایی؟ دلایل خود را بنویسید.

Leave a Comment

Chat