زمان آینده در زبان فارسی با مثال و ویدیو

زمان آینده در زبان فارسی با مثال و ویدیو برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به همراه توضیح کامل ساختار و کاربرد زمان آینده کاربرد زمان آینده در فارسی زمان آینده در زبان فارسی برای کاری استفاده می شود که در آینده اتفاق می افتد. ساختار زمان آینده در فارسی فاعل + … Read more

بازگشت ماشین های پرنده – آموزش آنلاین زبان فارسی برای سطح پیشرفته

بازگشت ماشین های پرنده بازگشت ماشین های پرنده قالیچۀ پرنده در روایت‌های زیادی مورد اشاره قرار گرفته است. موضوع قالیچۀ پرنده در دنیای امروز به شکل ماشین‌های پرنده درآمده است. بعضی از ما در مورد ماشین های پرنده شنیده ایم. بعضی از ما حتی تصاویر، پویانمای ها و فیلم هایی در این مورد دیده ایم. … Read more

فارسی کاربردی در مورد شغل‌ها – آموزش آنلاین زبان فارسی

فارسی کاربردی در مورد شغل‌ها فارسی کاربردی در مورد شغل‌ها Practical Persian about jobs and occupations در این درس عبارت‌ها و جمله‌های فارسی مرتبط با شغل و مشاغل را تمرین می‌کنیم. این درس طوری طراحی شده است که با هر سطحی از آشنایی با زبان فارسی برای شما قابل استفاده باشد. برای راحتی کار معادل … Read more