تمرین روخوانی متون فارسی با موضوع بهداشت فردی

Reading Aloud in Persian at LELB Society about Hygiene in an Online Persian Class

Read more

رعایت بهداشت فردی برای آموزش آنلاین زبان فارسی

online-persian-class about observe personal hygiene at LELB Society

Read more

داستان شاهین و بلبل – آموزش فارسی با داستان

The Hawk and the Nightingale at LELB Society to learn English with fairy tales

Read more

داستان مار و عقاب – آموزش فارسی با داستان

The Serpent and the Eagle - English Fairy tale to practice English with podcast and vocabulary at LELB Society

Read more

داستان روباه و بز – آموزش فارسی با داستان

The Fox and the Goat - An English Fairy Tale by Aesop at LELB Society to practice English

Read more

خانه تکانی برای نوروز – آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn Persian Online Dusting for Nowruz at LELB Society

Read more

داستان خروس مغرور – آموزش فارسی با داستان

Read more

پری دریایی و تبر طلایی – آموزش فارسی با داستان

Mercury and the Workmen from Aesop's Fables at LELB Society with a podcast and vocabulary practice

Read more