Log in

داستان خرگوش و سگ شکاری برای آموزش زبان فارسی به کودکان

داستان خرگوش و سگ شکاری برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو، لیست واژگان جدید، پرسش برای درک مطلب و نسخه انگلیسی مناسب برای پرورش کودک دوزبانه مسلط به فارسی و انگلیسی

ترجمه و روخوانی: خانم هاجر عزیز زنجانی

نسخه انگلیسی داستان خرگوش و سگ شکاری

برای خواندن نسخه انگلیسی داستان خرگوش و سگ شکاری، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

The Hare and the Hound by Aesop for ESL Students

The Hare and the Hound by Aesop for ESL Students

ویدیوی داستان خرگوش و سگ شکاری

متن داستان خرگوش و سگ شکاری

The Hare and the Hound by Aesop for ESL Students with a Video and vocabulary practice in real context
سگ شکاری به دنبال خرگوش دوید ولی نتوانست آن را بگیرد

روزی از روزها، یک سگ شکاری چشمش به خرگوشی در میان بوته ها افتاد. خرگوش که حواسش جمع بود، پا به فرار گذاشت.

آموزش زبان فارسی با داستان سگ در آخور برای کودکان و نوجوانان
سگ شکاری خرگوش را رها کرد و خرگوش را دید که داشت دور می شد

سگ شکاری، مدت زیادی خرگوش را تعقیب کرد. اما سگ شکاری کم کم از پا درآمد و دست از تعقیب خرگوش برداشت.

داستان خرگوشها و قورباغه ها برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان خارج از کشور به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی
خرگوش با سرعت زیاد از سگ شکاری فاصله گرفت و ناپدید شد

دهقانی در آن نزدیکی، تعقیب و گریز سگ و خرگوش را دید. دهقان با یک سوت بلند، سگ را صدا زد. دهقان با شوخی به سگ گفت: «این فسقلی، زیادی زرنگ بود. تو با این هیکل نتوانستی آن را بگیری!»

The Farmer and the Stork an Aesop's Fable to practice English at LELB Society with podcast and vocabulary practice
گفتگوی بین دهقان و سگ شکاری درباره تعقیب و گریز خرگوش و سگ

سگ شکاری پاسخ داد: «خوب، فراموش کردی جان که در خطر باشد، نان و آب از یاد می رود. این خرگوش از ترس و برای نجات جانش می دوید. در حالیکه، من برای لقمه ای غذا می دویدم.»

The Ass and the Lap-dog from Aesop for advanced ESL students with video and vocabulary practice
پاسخ جالب سگ شکاری درباره دلیل موفقیت خرگوش در فرار از دست سگ

واژگان جدید داستان خرگوش و سگ شکاری

 1. چشم به چیزی افتادن: دیدن
 2. تعقیب کردن: دنبال کردن
 3. از پا درآمدن: خسته شدن
 4. گریز: فرار
 5. فسقلی: کوچک
 6. هیکل: بدن، جسم
 7. دهقان: مزرعه دار، کشاورز

پرسش های داستان خرگوش و سگ شکاری

 1. چرا خرگوش توانست از دست سگ شکاری فرار کند؟
 2. دهقان چرا به سگ شکاری خندید؟
 3. چه چیز مهمی انگیزه خرگوش برای دویدن سریع تر بود؟

22 comments on “داستان خرگوش و سگ شکاری برای آموزش زبان فارسی به کودکان”

 1. خرگوش از دست سگ شکاری فرار کرد، چون که او برای نجات زندگی خود سریع می دوید.

  دهقان به سگ شکاری خندید، چون که سگ با هیکل قوی و بزرگ خرگوش را نتوانست بگیره.

  ترس و خطر انگیزه مهم ترین خرگوش بودند.

  • آفرین المیرا. خیلی خوب و کامل به همه پرسش ها پاسخ دادید. خرگوش برای نجات جانش می دوید و به این دلیل، تا جایی که می توانست، سریع و تند می دوید. سگ هم با آن هیکل بزرگش نتوانست خرگوش را بگیرد چون انگیزه کمتری نسبت به خرگوش داشت.
   بازخورد
   ترس و خطر انگیزه مهم ترین خرگوش بودند. = ترس و خطر مهمترین انگیزه های خرگوش بودند

 2. ۱.برای اینکه خرگوش خیلی سریع و خیلی زرنگ بود
  ۲.دهقان به سگ گفت«شما با این هیکل بزرگ نتوانستی یک خرگوش کوچک را بگیری»ا
  ۳.برای اینکه می خواست جان خودش را نجات دهد
  احمد

  • بله، درست نوشتی، احمد! آفرین بر شما. در این داستان، خرگوش برای نجات جانش می دوید و به همین دلیل، با تمام سرعت دوید و از سگ شکاری دور شد. ولی سگ شکاری فقط می خواست لقمه ای غذا پیدا کند و جانش در خطر نبود

 3. برای اینکه خرگوش خیلی زرنگ بود و سریع فرار کرد
  ۲- به سگ گفت تو با این هیکل بزرگ نتونستی یک خرگوش کوچک را بگیری.
  ۳. برای انکه می خواست جانش را نجات دهد و زنده بماند.

  • بله، خیلی ممنون از شما. در داستان خرگوش و سگ شکاری، ما ید می گیریم که اهمیت زنده ماندن و بقا خیلی بیشتر از اهمیت غذا پیدا کردن است. البته یکی از راه های زنده ماندن و بقا دسترسی به غذا می باشد.

   • بله، کاملا درست است. سگ شکاری جانش در خطر نبود. او می توانست بعدا هم جانور دیگری را شکار کند و بخورد

 4. 1- خرگوش توانست از سگ شکاری فرار کند زیرا خرگوش تمام توان خود را برای فرار و نجات جان خود به کار گرفت اما سگ شکاری تصمیم گرفت دیگر خرگوش را تعقیب نکند

  2- دهقان به سگ شکاری خندید زیرا خرگوش توانست از او فرار کند و سگ شکاری حیوان بزرگتر و سریعتری بود

  3. خرگوش سریعتر دوید زیرا اگر به اندازه کافی تند نمی دوید جان خود را از دست می داد

  • بله، همان طور که شما گفتین: خرگوش برای نجات جانش می دوید. برای همین، از همه توان و انرژی خود برای نجات جانش استفاده کرد.

 5. ۱- .خرگوش فرار کرد برای اینکه دهقان و سگ مشغول حرف زدن بودند

  ۲- .دهقان به سگ خندید برای اینکه سگ نتوانست خرگوش را بگیرد

  ۳- .خرگوش سریعتر از سگ می دوید چون برای جانش می دوید

   • بله، همینطور است. میزان انگیزه در خرگوش و سگ شکاری برای دویدن کاملا متفاوت بود. خرگوش برای جانش می دوید، در حالی که سگ شکاری فقط برای یک لقمه غذا می دوید.

  • آفرین دل آرا.
   البته، خرگوش قبل از صحبت دهقان و سگ فرار کرده بود. خرگوش از ترس جانش خیلی تند و سریع می دوید. طوری که، سگ از تعقیب بیشتر خرگوش ناامید شد. در نتیجه دست از تلاش کردن برداشت.

 6. اما سگ شکارچی نتوانست خرگوش را بگیرد و بخورد از تشنگی و گشنگی سریع فرار کرد اما سگ شکارچی همینجوری موند خسته و زله می‌توانست که بدود

  • بله، همانطوری که نوشتید، در این داستان، سگ شکاری برای یک لقمه غذا می دوید، در حالی که خرگوش برای نجات دادن جان عزیز خودش می دوید. غریزه بقا در خرگوش خیلی زیاد بود و تمام تلاش خود را انجام داد و موفق شد که از دست سگ شکاری فرار کند

 7. یک سگ شکاری و خرگوش که سگ شکارچی چشم بر خرگوش گرفته بود که خرگوش را شکار کند و خرگوش خیلی زرنگ

  • بله، کاملا درست نوشتید. سگ شکاری خواست خرگوش را شکار کند و بگیرد. ولی خرگوش خیلی زود فهمید و پا به فرار گذاشت. چون خرگوش برای نجات دادن جانش می دوید، انگیزه بیشتری از سگ شکاری داشت و توانست فرار کند

Leave a Comment

Chat