حیوانات مزرعه در زبان فارسی برای آموزش به کودکان

حیوانات مزرعه در زبان فارسی برای آموزش به کودکان به همراه پادکست یا ویدیو و صدای حیوانات و بازی با عروسک به شکل شاد و جذاب آشنایی با حیوانات مزرعه حیوانات زیادی تو مزرعه در کنار آدم ها زندگی می کنن، مانند: گاو، گوسفند، بز و چهارپایان دیگر. مرغ، خروس و جوجه هم تو مزرعه … Read more

This lesson was published on Aug 21, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment