داستان شیر و چوپان برای آموزش فارسی به کودکان

داستان شیر و چوپان برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان بر اساس داستانهای جذاب و آموزنده ازوپ به همراه ویدیو و تمرین واژگان در متن با ترجمه سرکار خانم هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان شیر و چوپان برای خواندن نسخه انگلیسی داستان شیر و چوپان، اینجا را کلیک کنید. … Read more

This lesson was published on Aug 03, 2022 by

Login to study this lesson.

2 comments on “داستان شیر و چوپان برای آموزش فارسی به کودکان”

  1. ۱.همیشه اول باید درست فکر کنیم بعد تصمیم بگیریم.
    ۲-تیغ ، زندان ، تعجب کردن ، شجاعت ، لمس کردن ، پادشاه
    ۳-.کناره چوپان نشست و دستش را بالا برد
    ۴-.چوپهان را دار قفشیر انداختند تا و را بخورد

Leave a Comment