داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و آموزش واژگان فارسی

داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و متن ساده داستان و آموزش واژگان داستان در داخل متن مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان نسخه انگلیسی داستان چوپان و بزهای وحشی برای خواندن این داستان به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. داستان چوپان و بزهای وحشی روزی، … Read more

This lesson was published on Dec 13, 2021 by

Login to study this lesson.

24 comments on “داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و آموزش واژگان فارسی”

 1. ۱- .چوپان بزهای وحشی را در طویله گذاشت برای اینکه می خواست تعداد بیشتری بز داشته باشه
  ۲- .چوپان غذای خوب را به بزهای وحشی داد برای اینکه می خواست بزهای وحشی با او بمانند
  ۳- .من ار این داستان یاد گرفتم که ادم ها باید ارزش چیزهای را که دارد بداند حتی اگر قدیمی باشند
  ۴- .بزهای وحشی فرار کردند برای اینکه وقتی چوپان بزهای بیشتری می آورد، آنها را مثل بزهای دیگر فراموش می کند
  ۵- .من فکر می کنم که بزهای وحشی بسیار باهوش بودند برای اینکه می دانستند که اگر چوپان بزهای بیشتری بگیرد چه اتفاقی می افته

  • آفرین، خیلی خوب بود. بخصوص پاسخ سوال 3
   بعضی چیزها در زندگی هستند که هر قدر قدیمی تر باشند بهتر و بهتر می شوند می توانید یک مثال بزنید؟

 2. 1- چوپان به سرعت دروازه را به روی بزهای وحشی می بندد تا نتوانند فرار کنند.

  2- چوپان غذای بز را به بزهای وحشی می دهد تا بزهای وحشی سالم تر شوند اما از بزهای کوچکتر مراقبت نکرد.

  3- یاد می‌گیرم که مردم فقط می‌خواهند پول بیشتری برای خودشان در بیاورند حتی اگر به حیوانات آسیب بزنند. بسیار خودخواه و نادان است

  4- حتی اگر برای اینکه به آنها غذا داده بودند، بزهای وحشی رفتند زیرا متوجه شدند که اگر چوپان بزی بهتر از آنها بیابد، غذای کمی هم خواهند داشت.

  5- به نظر من بزهای وحشی زیاد ناسپاسی نمی کردند چون نمی خواستند غذا نداشته باشند. آنها رفتند تا اگر چوپان به آنها غذا ندهد آنها غذای خود را پیدا می کنند.

  • آفرین، خیلی خوب پاسخ دادی.
   همان طور که در پایان داستان هست: نو که اومد به بازار، کهنه می شه دل آزار
   و این چیزی بود که بزهای وحشی متوجه شدند و فرار کردند.

 3. بزهای وحشی وقتی خود را بیرون از اغل دیدند، فرار کردند به۴. خاطر آنها می دانستند که یک روز آنها پیر می شن و چوپان می خواهد برای بزهای دیگر غذای تازه‌تر را می داد

 4. ۲. چوپان غذای بزهای خودش را به بزهای وحشی داد به خاطر بزهای وحشی جالب‌تر و جدیدتر بودند و چوپان می خواهد که آنها در کنارش بمانند

    • In both speech and writing, there is difference between “because” and “because of”. In your sentence, you’ve used a complete and independent sentence; therefore, you should use “because”.
     Because: به خاطر اینکه
     Because of: به خاطر

 5. ۱. چوپان با دیدن بزهای وحشی، در اغل را خیلی زود بست چون چوپان آنها را دوست داشت و نمی خواهد که آنها فرار کن

  • نمی خواهد که آنها فرار کنن –> نمی خواست که آنها فرار کنن
   باید از زمان گذشته ساده استفاده کنید، به ویژه وقتی که در ابتدای همین جمله، از زمان گذشته ساده استفاده کرده اید: … در آغل را “بست”.

Leave a Comment