Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و آموزش واژگان فارسی

داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و آموزش واژگان فارسی

داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و متن ساده داستان و آموزش واژگان داستان در داخل متن مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان Watch this video on YouTube نسخه انگلیسی داستان چوپان و بزهای وحشی برای خواندن این داستان به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. داستان

Read more


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3964 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

28 comments on “داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و آموزش واژگان فارسی”

 1. من فکر می کنم بزهای وحشی کار خوبی کردند که وقتی که آزاد شدند، از دست چوپان فرار کردند، چون نمی شد به این چوپان اعتماد کرد.

  • بله، با شما موافق هستم. در این داستان فارسی، چوپان قابل اعتماد نبود و بزهای وحشی این نکته را به خوبی فهمیده بودند. در واقع، چوپان به بزهای خودش هم رحم نکرد و غذای آنها را به بزهای بیگانه داد تا اینکه آنها را در پیش خود نگاه دارد.

  • بله، کاملا با شما موافق هستم. رفتار نامناسب چوپان با بزهای خودش و تبعیضی که برای بزهای وحشی در نظر گرفت، باعث شد تا بزهای وحشی نتوانند به او اعتماد کنند

 2. ۱- .چوپان بزهای وحشی را در طویله گذاشت برای اینکه می خواست تعداد بیشتری بز داشته باشه
  ۲- .چوپان غذای خوب را به بزهای وحشی داد برای اینکه می خواست بزهای وحشی با او بمانند
  ۳- .من ار این داستان یاد گرفتم که ادم ها باید ارزش چیزهای را که دارد بداند حتی اگر قدیمی باشند
  ۴- .بزهای وحشی فرار کردند برای اینکه وقتی چوپان بزهای بیشتری می آورد، آنها را مثل بزهای دیگر فراموش می کند
  ۵- .من فکر می کنم که بزهای وحشی بسیار باهوش بودند برای اینکه می دانستند که اگر چوپان بزهای بیشتری بگیرد چه اتفاقی می افته

  • آفرین، خیلی خوب بود. بخصوص پاسخ سوال 3
   بعضی چیزها در زندگی هستند که هر قدر قدیمی تر باشند بهتر و بهتر می شوند می توانید یک مثال بزنید؟

 3. 1- چوپان به سرعت دروازه را به روی بزهای وحشی می بندد تا نتوانند فرار کنند.

  2- چوپان غذای بز را به بزهای وحشی می دهد تا بزهای وحشی سالم تر شوند اما از بزهای کوچکتر مراقبت نکرد.

  3- یاد می‌گیرم که مردم فقط می‌خواهند پول بیشتری برای خودشان در بیاورند حتی اگر به حیوانات آسیب بزنند. بسیار خودخواه و نادان است

  4- حتی اگر برای اینکه به آنها غذا داده بودند، بزهای وحشی رفتند زیرا متوجه شدند که اگر چوپان بزی بهتر از آنها بیابد، غذای کمی هم خواهند داشت.

  5- به نظر من بزهای وحشی زیاد ناسپاسی نمی کردند چون نمی خواستند غذا نداشته باشند. آنها رفتند تا اگر چوپان به آنها غذا ندهد آنها غذای خود را پیدا می کنند.

  • آفرین، خیلی خوب پاسخ دادی.
   همان طور که در پایان داستان هست: نو که اومد به بازار، کهنه می شه دل آزار
   و این چیزی بود که بزهای وحشی متوجه شدند و فرار کردند.

 4. بزهای وحشی وقتی خود را بیرون از اغل دیدند، فرار کردند به۴. خاطر آنها می دانستند که یک روز آنها پیر می شن و چوپان می خواهد برای بزهای دیگر غذای تازه‌تر را می داد

 5. ۲. چوپان غذای بزهای خودش را به بزهای وحشی داد به خاطر بزهای وحشی جالب‌تر و جدیدتر بودند و چوپان می خواهد که آنها در کنارش بمانند

    • In both speech and writing, there is difference between “because” and “because of”. In your sentence, you’ve used a complete and independent sentence; therefore, you should use “because”.
     Because: به خاطر اینکه
     Because of: به خاطر

 6. ۱. چوپان با دیدن بزهای وحشی، در اغل را خیلی زود بست چون چوپان آنها را دوست داشت و نمی خواهد که آنها فرار کن

  • نمی خواهد که آنها فرار کنن –> نمی خواست که آنها فرار کنن
   باید از زمان گذشته ساده استفاده کنید، به ویژه وقتی که در ابتدای همین جمله، از زمان گذشته ساده استفاده کرده اید: … در آغل را “بست”.

Leave a Comment