Last updated on May 10, 2022 by

داستان فارسی زشت و زیبا آموزش فارسی با داستان

داستان فارسی زشت و زیبا برای آموزش زبان فارسی با داستانهای آموزنده و ساده مناسب برای کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو و آموزش واژگان در متن

نسخه انگلیسی داستان فارسی زشت و زیبا

برای خواندن نسخه انگلیسی داستان زشت و زیبا، اینجا را کلیک کنید.

داستان فارسی زشت و زیبا

روزی، روزگاری در یک خانواده، پدری دو فرزند داشت که یکی از آنها پسری زیبا و دیگری دختری بسیار زشت بود.

یک روز که بچه ها در اتاق مادرشان مشغول بازی بودند، به طور اتفاقی، همدیگر را کنار هم در آینه ی روی میز دیدند. آنها مدتی در آینه به یکدیگر نگاه کردند. برادر به خودش بالید که چه چهره ی زیبایی دارد.

در مقابل، خواهر خیلی ناراحت شد چون چهره او در کنار برادرش، خیلی زشت بود. به همین خاطر، خواهر به برادرش حسودی کرد.

خواهر برای اینکه از برادرش انتقام بگیرد، با کینه توزی برای شکایت کردن پیش پدر رفت. خواهر به دروغ برادرش را متهم کرد که زیبایی که مخصوص دختران است را از او ربوده است. دخترک از پدر خواست که زیبایی خود را از برادرش پس بگیرد.

پدر هر دو را در آغوش گرفت و بوسید. پدر بدون اینکه درباره رفتارهای آنها قضاوت کند، با مهربانی، رو به پسر کرد و گفت:

«پسر جان، چقدر خوب است هر روز نگاهی به آینه بیندازی و زیبایی و قشنگی چهره خود را با رفتار بد خراب نکنی.»

سپس رو به دخترش کرد و گفت:

«دخترم، چقدر زیبا است که زشتی صورت خود را با اخلاق و رفتار خوب خود محو کنی و بپوشانی!»

ضرب المثل و اصطلاحات داستان

به خود بالیدن: مغرور شدن، از خود تعریف کردن

چهره: صورت

کینه توزی: انتقام جویی، ناراحتی از کسی را در دل نگه داشتن

متهم کردن: کسی را گناهکار کردن

محو کردن: از بین بردن

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1- خواهر و برادر چه چیزی را در آینه دیدند؟

2- چرا خواهر برای شکایت پیش پدرش رفت؟

3- پدر چه چیزی را در آینه به آنها نشان داد؟

4- پدر گفت چیزی که بچه ها باید با هم مقایسه کنند، چه چیزی است؟

5- اگر کسی ما را با حرفش ناراحت کند در مقابلش چه کار می توانیم بکنیم؟

ویدیوی داستان زشت و زیبا

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

2 comments on “داستان فارسی زشت و زیبا آموزش فارسی با داستان”

    • بله، این داستان به ما می آموزد که ما نباید زیبایی ظاهری خود را با انجام رفتار و کردار ناپسند از بین ببریم. همچنین، یک انسان حتی اگر از نظر ظاهری زشت هم باشد، با رفتار پسندیده می تواند پیش همه محبوب و دوست داشتنی باشد

      Reply

Leave a Comment

Glad to see you're commenting. We'll answer your comments or questions immediately. Please note that all comments are reviewed. So, do NOT share links or use unreal names. We won't publish your Email address.

5 × five =