Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   داستان گرگ و شیر – آموزش زبان فارسی به کودکان

داستان گرگ و شیر – آموزش زبان فارسی به کودکان

داستان گرگ و شیر برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو و لیست واژگان جدید، برگرفته از داستان های آموزنده ازوپ با ترجمه دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان گرگ و شیر برای خواندن نسخه انگلیسی داستان گرگ و شیر، اینجا را کلیک کنید. داستان گرگ و شیر روزی

Read more


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3964 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

6 comments on “داستان گرگ و شیر – آموزش زبان فارسی به کودکان”

 1. ۱- .وقتی او سایه خود را دید فکر کرد که خیلی بزرگ است
  ۲- .برای اینکه او فکر می کرد که به اندازی سایه خود بود
  ۳- .برای اینکه اوغرق در خیال پردازی های پوچ خود بود
  ۴- .یاد گرفتم که نباید به خودت خیلی مغرور باشی
  ۵- .برای اینکه باعث شد که حواسش پرت بشود

  • آفرین دل آرا. به همه پرسش ها به درستی پاسخ دادید. تنها اشتباه کوچکی که انجام دادید را در خط زیر اشاره می کنم
   به اندازی سایه خود بود = به اندازه سایه خود بود

 2. 1- گرگ به خودش افتخار کرد چون سایه اش را دید و فکر کرد به اندازه سایه اوست.

  2- گرگ اشتباه می کرد چون سایه اش فقط به خاطر جهت خورشید بزرگ بود.

  3- گرگ متوجه شیر نشد چون به سایه او نگاه می کرد و زوزه می کشید.

  4- یاد گرفتم که هرگز نباید خود را زیاده روی کرد و دیگران را دست کم گرفت

  5- غرور گرگ او را از بین برد چون حقیقت نداشت.

  • آفرین پریسا. مثل همیشه، خوب و کامل نوشتید. در پایین، چند نکته درباره کامنت شما هست که توضیح می دهم
   گرگ متوجه شیر نشد چون به سایه او نگاه می کرد = رگ متوجه شیر نشد چون به سایه خودش نگاه می کرد. در اینجا بهتر است از “خودش” که یک ضمیر انعکاسی هست استفاده کنید. در غیر این صورت، ضمیر “او” به “شیر” اشاره می کند. در حالی که در اینجا، ضمیر او به خود گرگ اشاره می کند
   ضمیر انعکاسی = reflexive pronoun
   خود را زیاده روی کرد = در خودبزرگ بینی و تکبر زیاده روی کرد. در زبان فارسی می گوییم: در چیزی یا کاری زیاده روی کردن

 3. گرگ در بالای کوه سای بزرگ خود را دید و فکر کرد خیلی گوی است به این خاطر متوجه نزدیک شدن شیر نشد

  • گرگ بسیار مغرور شده بود و فکر می کرد که خیلی قوی و بزرگ است، زیرا سایه خود را از بالای کوه دیده بود و فکر می کرد که واقعا بزرگ و نیرومند است. به این دلیل، همانطوری که غرق در رویا و خیالبافی بود، به چنگال شیر افتاد.
   سای = سایه
   گوی = قوی

Leave a Comment