Reply To: مکالمه فارسی درباره رخدادهای طبیعی کلاس فارسی

#108042

خیلی خوب نوشتی آلتا جان. همان طوری که گفتی، زلزله خیلی خطرناک هست.

زلزله، کمی هم ترسناک هست، ولی ما باید در هنگام زلزله، خودمون رو کنترل کنیم و از خودمون و دیگران مراقبت کنیم. مثلا به زیر میز بریم تا اگر چیزی از سقف به پایین افتاد، به سر ما آسیب نرسونه.

همچنین، موقع زلزله، نباید کنار پنجره باشیم چون ممکنه شیشه بشکنه و به ما آسیب برسونه.

پیشنهادهای خیلی خوبی دادی، آلتا جان برای کاهش آسیبی که ممکنه زلزله به ما برسونه.

این چند واژه رو اشتباه نوشتی که من درست می کنم:

خطرناک – بدونِ – شهر ملبورن

Categories:

Last updated on August 9, 2022 by