سلام و احوال پرسی در فارسی – آموزش زبان فارسی به کودکان

سلام و احوال پرسی در فارسی برای آموزش زبان فارسی به کودکان به ویژه غیر فارسی زبان ها به شکل داستانی همراه با پادکست و ویدئوی آموزشی – سلام خرگوشی، صبح بخیر – سلام سنجاب، صبح تو هم بخیر – حالت خوبه؟ – ممنونم، من خوبم. تو چطوری؟ – من هم خوبم. – چه روز … Read more

This lesson was published on Sep 06, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment