سلام و احوال پرسی در فارسی – آموزش زبان فارسی به کودکان

سلام و احوال پرسی در فارسی برای آموزش زبان فارسی به کودکان به ویژه غیر فارسی زبان ها به شکل داستانی همراه با پادکست و ویدئوی آموزشی – سلام خرگوشی، صبح بخیر – سلام سنجاب، … Read more

This lesson was published on: 09/6/21