داستان خرس و دوستان همسفر – آموزش آنلاین زبان فارسی

داستان خرس و دوستان همسفر– آموزش فارسی با داستان به همراه ویدیو و پادکست آموزشی، لیستی از واژگان و اصطلاحات و پرسش و پاسخ برای آموزش آنلاین زبان فارسی به کودکان و نوجوانان داستان خرس و دوستان همسفر دو مرد که با هم دوست بودند، برای رفتن به جایی، باهم همسفر شدند. ناگهان در مسیری … Read more

This lesson was published on Oct 08, 2021 by

Login to study this lesson.

28 comments on “داستان خرس و دوستان همسفر – آموزش آنلاین زبان فارسی”

  1. ۱. یکی از مردها با دیدن خرس، به بالای درخت رفت چون خرس ها خیلی خطرناک هستند و این مرد خیلی ترسناک شد

Leave a Comment