Log in

آموزش حروف ر ز ژ به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان

آموزش حروف ر ز ژ به کودکان با شعر برای آموزش حروف الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با ویدیو و آشنایی با نحوه نوشتن و خواندن حروف زبان فارسی به کودکان در مدرسه فارسی LELB Society به شکل منحصر به فرد برای یادگیری آسان، جذاب و شیرین

ویدیوی آموزش حروف ر ز ژ به کودکان

کودکان با دیدن ویدیوی آموزش حروف ر ز ژ به کودکان در زیر با شکل و صدای حروف ر، ز، ژ آشنا می شوند. در پایان درس، برای یادگیری بهتر و پویا می توانند نوشتن کلمه های یاد گرفته شده را در بخش کامنت گذاری تمرین نمایند.

آموزش حروف الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان در مدرسه آنلاین فارسی
آموزش حروف ر ز ژ به کودکان در مدرسه فارسی آنلاین به همراه شعر و انیمیشن

آموزش حروف الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دارای اهمیت ویژه ای است. برای اینکه، آشنایی با حروف الفبا، اولین قدم در یادگیری هر زبانی می باشد. همچنین، آموزش خواندن و نوشتن زبان فارسی بدون یادگیری حروف الفبای فارسی امکان پذیر نمی باشد.

Learn Persian alphabet with videos for non-Persian speakers

همان طور که می دانید، منابع آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان بسیار کم و انگشت شمار می باشد. از سوی دیگر، روش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با توجه به نیازهای آنها باید متفاوت باشد. بنابراین، تیم آموزش زبان فارسی LELB Society اقدام به تولید و تدوین محتوای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به شکل متفاوت نموده است.

آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان با حروف ر ز ژ

Learn Persian Alphabet Letter R, Z & Zh at LELB Society with podcast

آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان در مدرسه فارسی LELB Society به شکل متفاوت و پویا انجام می گیرد. آموزش حروف الفبای زبان فارسی در کلمه های آشنا با شعر، آهنگ، عکس و انیمیشن به شکل آسان و جذاب برای کودکان غیر فارسی زبان صورت می گیرد.

در این درس، آموزش حروف ر ز ژ به کودکان با هم و در کنار هم انجام می گیرد. برای اینکه، شکل حروف ر ز ژ شبیه هم می باشد. این سه حرف در جدول الفبای زبان فارسی کنار هم می آیند. حروف ر ز ژ در تعداد نقطه و صدا با همدیگر فرق دارند.

آموزش حروف ر ز ژ به کودکان با شعر و آهنگ

Drawing the Persian Alphabet with pictures and details at LELB Society taught by Mahsa Mohammadi

سلام سلام بچه ها، باز اومدیم به اینجا

توی مدرسه فارسی ما، یاد بگیریم الفبا

می دونید امروز مهمون کی هستیم؟

بیاین بشیم آشنا، با سه تا حرف تو اینجا، تو جدول الفبا

ر ز ژ سه تا خواهرند، شبیه هم اند، کنار هم اند

توی الفبا میشیم آشنا، با سه تا حرف ر ز ژ

نشانه ر، اولین خواهر، بدون نقطه است

با صدای ر، آخر در هس

نشانه ز دومین خواهر، با یه نقطه توی بالا سر

زنگ رو میزنه، دینگ و دنگ و دنگ

نشانه ژ، سومین خواهر، با سه تا نقطه، اون هم بالا سر

ببین تو مژه، هستش چه قشنگ

ر ز ژ شبیه هم اند، چون که خواهرند

صداشون باهم کمی فرق داره، شکل شون اما، توی نقطه خیلی فرق داره

حالا بیاین صدا بزنیم یکی یکی شون، پیداشون کنیم، بشناسیم شون

نشانه ر کجا نشسته؟ تو روز روشن، اولین حرف

توی دریا، وسط نشسته

هم توی پدر، هم توی مادر، حرف آخر

هم توی ابر، هم توی باران

هم توی مار هس، که شده دراز

نشانه ز کجا نشسته؟ این صدای ز توی زنبور با تو آشناست

تو رنگ زرد هس، هم توی پاییز آخر نشسته است

توی زمستان، اولین حرف است

هم توی میز، اخرین صداست

زمین تمیز هست اگه که آشغال نریزد هیچ کس

نشانه ژ کجا نشسته؟ سومین خواهر با سه تا نقطه، یادت نمیره

به به و به به، ژله خوشمزه است با صدای ژ، شروع شده است

ژ توی ژاکت تو فصل سرما، بپوشد هر کس نخورد سرما

ژ رو می بینی توی اژدها، شاد و خندونه

این گل زیبا، بی آب مونده، شده پژمرده

ژ توی ماژیک، کشید برامون یک رنگین کمون

یو هو، یو هو، یک خبر خوب، مژده بدین، بچه های خوب

شدیم آشنا، با سه تا خواهر، ر ز ژ که با هم هستن

دوست من روشا، با گل زیبا

میره دیدن ژاله و ژیلا

بیاین بچه ها، شدیم آشنا، با سه تا خواهر توی الفبا

ر ز ژ توی الفبا، شبیه هم اند، چون که خواهرند

صداشون با هم کمی فرق داره، شکل شون باهم خیلی فرق داره با چند تا نقطه

حالا با هم، تمرین کنیم نوشتن، حروف ر ز ژ

صد آفرین بر شما، یاد گرفتین الفبا، تو مدرسه ما، باز هم بیاین به اینجا

مدرسه فارسی LELB Society، بهترین روش های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان را بکار می گیرد. بنابراین، یادگیری زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان بسیار آسان، جذاب و مداوم می شود.


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 213 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

Leave a Comment