رشد خلاقیت در کودکان در ارتباط با کتاب خواندن و داستان گویی

رشد خلاقیت در کودکان

 

خواندن کتاب ، داستان گویی، صحبت کردن و آواز خواندن با کودکان از جمله گام های اصلی برای رشد فکری و پرورش خلاقیت در آنها می باشد. از این طریق به او کمک می کنید صداها، کلمات و زبان را یاد بگیرند. مهارت های خوب گوش دادن و نیز مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان رشد نموده قدرت تخیل و تفکر آنها تقویت می شود. علاوه بر آن، کنجکاوی کودکان را برای یافتن چیزهای نو تحریک نموده و ذهن پویا و خلاق آنها را به کار می بندد.

هنگامی که مطلبی برای کودک خود می خوانید، به آرامی کلمات و جملات را بیان کنید و لحن صدای خود را هنگام خواندن تغییر دهید. با تغییر حالت های چهره، تغییر صدا و خواندن برخی از جملات با ریتم، کودک تمایل بیشتری به دقیق گوش دادن داشته ارتباط بهتری با متن برقرار می کند. در نتیجه درک بهتری از رویدادها و احساسات قوی خواهد داشت و از کتاب خوانی لذت خواهد برد. کودک شما کلمات و مهارت های زبان را از طریق آهنگ ها، داستان ها و گفتگو با آنها یاد می گیرد.

درگیر کردن فکر و خلاقیت کودکان

فقط با نگاه کردن به تصاویر  کتاب با کودک خود یک داستان خوب بسازید به جای خواندن کلمات در مورد تصاویر موجود در کتاب صحبت نمایید. فکر، اندیشه و خلاقیت آنها را در ارتباط تصاویر به کار ببندید. با تشویق گفتگو در مورد تصاویر و با تکرار کلمات آشنا، کودک خود را درگیر کنید و یک مدل خوب برای استفاده از زبان و کتاب برای آنها باشید.

زمان خاصی که شما صرف خواندن کتاب، داستان گویی و صحبت کردن با کودک خود می کنید علاوه بر یادگیری و سرگرمی، باعث ایجاد ارتباط شما با آنها می شود.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

4 × 3 =