رشد خلاقیت در کودکان در ارتباط با کتاب خواندن و داستان گویی

رشد خلاقیت در کودکان در ارتباط با کتاب خواندن و داستان گویی

 رشد خلاقیت در کودکان

خواندن کتاب ، داستان گویی، صحبت کردن و آواز خواندن با کودکان از جمله گام های اصلی برای رشد فکری و پرورش خلاقیت در آنها می باشد. از این طریق به او کمک می کنید صداها، کلمات و زبان را یاد بگیرند. مهارت های خوب گوش دادن و نیز مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان رشد نموده قدرت تخیل و تفکر آنها تقویت می شود. علاوه بر آن، کنجکاوی کودکان را برای یافتن چیزهای نو تحریک نموده و ذهن پویا و خلاق آنها را به کار می بندد.

نحوه خواندن کتاب برای کودکان

هنگامی که مطلبی برای کودک خود می خوانید، به آرامی کلمات و جملات را بیان کنید و لحن صدای خود را هنگام خواندن تغییر دهید. با تغییر حالت های چهره، تغییر صدا و خواندن برخی از جملات با ریتم، کودک تمایل بیشتری به دقیق گوش دادن داشته ارتباط بهتری با متن برقرار می کند. در نتیجه درک بهتری از رویدادها و احساسات قوی خواهد داشت و از کتاب خوانی لذت خواهد برد. کودک شما کلمات و مهارت های زبان را از طریق آهنگ ها، داستان ها و گفتگو با آنها یاد می گیرد.

درگیر کردن فکر و خلاقیت کودکان

فقط با نگاه کردن به تصاویر  کتاب با کودک خود یک داستان خوب بسازید به جای خواندن کلمات در مورد تصاویر موجود در کتاب صحبت نمایید. فکر، اندیشه و خلاقیت آنها را در ارتباط تصاویر به کار ببندید. با تشویق گفتگو در مورد تصاویر و با تکرار کلمات آشنا، کودک خود را درگیر کنید و یک مدل خوب برای استفاده از زبان و کتاب برای آنها باشید.

زمان خاصی که شما صرف خواندن کتاب، داستان گویی و صحبت کردن با کودک خود می کنید علاوه بر یادگیری و سرگرمی، باعث ایجاد ارتباط شما با آنها می شود.

1 thought on “رشد خلاقیت در کودکان در ارتباط با کتاب خواندن و داستان گویی”

Leave a Comment

🤙 WhatsApp