Log in

طلوع شب – شعر و دل نوشته ای از دکتر محمد حسین حریری اصل

طلوع شب نام یکی از شعرهایی است که به سبک نو و توسط دکتر محمد حسین حریری اصل در زمستان سال 1386 نوشته شده است. این شعر اشاره به درونگرا بودن شاعر دارد و اینکه چرا سکوت شب برای نویسنده و یا شاعر، جذابیت خاص خود را دارد. باید بگویم که بنده هیچ ادعایی برای شاعر بودن ندارم.

پادکست شعر طلوع شب

طلوع شب

صدای جیرجیرک تنهای توی باغچه،

طلوع شب را نوید می داد.

از دوردست، صدای آواز خواندن جغدی به گوش می رسید.

آری، خورشید بی فروغ شب سوزان، در حال طلوع بود.

English Documentary on Shooting Stars at LELB Society for IELTS & TOEFL

دختر شب، به ساعتش نگاه کرد و با قدمهایی استوار

و آهسته و آهسته، به طرف غبار مات و خاکستری روز

پیش رفت و در حالی که با چشمان سیاه و کاملا باز خود

به افق می نگریست، با انگشتان ظریف و ناخنهای

سوهان کشیده و براقش، گریبان کثیف و چروکیده روز

 را از هم گسیخت.

Practice reading & listening on Moon with podcast and flashcards at LELB Society transcribed by Zahra Pourbagher

سکوت همه جا را فرا گرفت.

دیگر مترسک پژمرده روز، جرأت حرف زدن نداشت.

گویی ترس، مانند انگلی، در وجود بی وجودش

رخنه کرده بود و او را از درون سست می کرد.

Once in a blue moon 1100 words You need to know week 26 day 3 at LELB Society with flashcards for TOEFL, IELTS & GRE

در این سکوت و تنهایی

و در این تاریکی روشن و روشنایی تاریک،

ناگهان مردمک چشمانم، گشاد و گشادتر شد.

گویی چشمان بی فروغم، اکسیر بصیرت را نوشیده بودند.

چشمان کاملا باز من، دیگر به آدمکهای کور

و خفته اطراف خود، نمی نگریستند.

Open ended Storytelling in English A Night in the Cemetery LELB Society 1

عرفان ماه شب، بسیار جذابتر از درخشش ظاهری خورشید

 روز بود. درخشش کاذبی که با تنگ کردن مردمک چشم،

توان تشخیص و بصیرت واقعی را از آن می رباید.

Dilate GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

ناگهان در آن سکوت کر کننده و تاریکی کور کننده،

در اعماق شب، صدایی توجهم را جلب کرد.

پیشتر رفتم.

صدا نزدیکتر می شد.

صدایی آشنا و دلنشین.

Dulcet 1100 words you need week 44 day 4 at LELB Society for GRE, TOEFL & IELTS

در تاریکی شب، پرتوی نوری خیره کننده و چشم نواز،

از سمت منبع صوت، جلوه نمایی می کرد.

هرچه پیشتر می رفتم، بر شدت نور و صدا افزوده می شد.

Yen 1100 words you need to know week 45 day 3 at LELB Society for GRE, TOEFL & IELTS

ناگهان، در کانون آن پرتوی چشم نواز و طنین دلنشین،

بوی عطر پیراهن خویش را حس کردم.

و در حالی که خود را به گرمی در آغوش گرفته بودم،

بر گونه سرخ و تر خویش، بوسه زدم.

Salvation 1100 words you need to know week 21 day 4 at LELB Society with flashcards for GRE, TOEFL & IELTS

آری، من در دل ساکت و تاریک دختر شب،

گوهر تابناک و فروزان وجود خویش را یافتم.

گوهری که درخشش و روشناییش، با روشنایی و

درخشش هیچ چیز دیگر، قابل قیاس نیست.

سلب مسئولیت یا Disclaimers

نویسنده این شعر توجه شما را به نکات زیر جلب می کند:

  1. هدف از این نوشته، تبلیغ تکبر و خودستایی نیست. بلکه به عنوان یک فرد درونگرا، سکوت، تنهایی و آرامش شب، فرصتی استثنایی برای به خود نزدیک تر شدن و خودشناسی می باشد.
  2. تحقیقات علمی نشان می دهد که شب زنده داری بیش از حد از نظر سلامت بدن و روان توصیه نمی شود.

How to cite this poem in APA Style?

Hariri Al, M. H. (2023). طلوع شب – شعر و دل نوشته ای از دکتر محمد حسین حریری اصل. LELB Society, https://lelb.net/%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%b9-%d8%b4%d8%a8-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84/


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3916 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment