واژگان فارسی درباره شوخی و خنده – آموزش زبان فارسی

واژگان و اصطلاحات فارسی درباره شوخی کردن برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به همراه ویدیو یا پادکست، مکالمه فارسی و امکان طرح پرسش از طرف فارسی … Read more