Log in

آموزش زبان فارسی با داستان درخت بلوط و نی نوشته نفیسه آقایی

آموزش زبان فارسی با داستان درخت بلوط و نی به همراه لیست واژگان و ویدیوی آموزشی با ترجمه خانم نفیسه آقایی

آموزش زبان فارسی با داستان درخت بلوط و نی برگرفته از داستانهای ازوپ به همراه ویدیوی آموزشی، نسخه انگلیسی برای پرورش کودک دوزبانه، لیست واژگان جدید و پرسش و پاسخ برای تمرین خواندن و نوشتن در زبان فارسی مترجم: سرکار خانم نفیسه آقایی نسخه انگلیسی داستان درخت بلوط و نی برای خواندن نسخه انگلیسی درختRead…

داستان سگ خروس و روباه برای کودکان نوشته نفیسه آقایی

داستان سگ خروس و روباه برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان با ترجمه نفیسه آقایی

آموزش زبان فارسی با داستان سگ خروس و روباه برگرفته از داستانهای ازوپ به همراه ویدیو یا پادکست، نسخه انگلیسی برای پرورش کودک دوزبانه، لیست واژگان جدید و پرسش و پاسخ مترجم: سرکار خانم نفیسه آقایی نسخه انگلیسی داستان سگ خروس و روباه برای خواندن نسخه انگلیسی داستان سگ خروس و روباه، بر روی لینکRead…

آموزش زبان فارسی با داستان مرد و کک برای کودکان با ویدیو

داستان مرد و کک برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان خارج از کشور به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی

آموزش زبان فارسی با داستان مرد و کک برای غیر فارسی زبانان به ویژه کودکان و نوجوانان خارج از کشور برگرفته از داستانهای ازوپ به همراه ویدیو و پادکست آموزشی، نسخه انگلیسی و لیست واژگان جدید مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان مرد و کک برای خواندن نسخه انگلیسی داستان مرد وRead…

آموزش زبان فارسی درباره زندگی زرافه ها با ویدیو و پادکست

آموزش زبان فارسی درباره زندگی زرافه ها به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی برای پرورش کودک دوزبانه مسلط به فارسی و انگلیسی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان درباره زندگی زرافه ها به همراه ویدیو یا پادکست آموزشی، نسخه انگلیسی برای پرورش کودک دوزبانه و پرسش و پاسخ برای تمرین خواندن و نوشتن در زبان فارسی نسخه انگلیسی زندگی زرافه ها برای خواندن نسخه انگلیسی این درس، بر روی لینک زیر کلیک کنید: English Documentary onRead…

آموزش زبان فارسی با داستان پیرزن و خدمتکاران برای کودکان

آموزش زبان فارسی با داستان پیرزن و خدمتکاران به همراه پادکست یا ویدیوی آموزشی، لیستی از واژگان و اصطلاحات فارسی، نسخه انگلیسی و پرسش و پاسخ برگرفته از داستانهای ازوپ مترجم: سرکار خانم نفیسه آقایی نسخه انگلیسی داستان پیرزن و خدمتکاران برای خواندن نسخه انگلیسی داستان پیرزن و خدمتکاران، بر روی لینک زیر کلیک کنید:Read…

آموزش زبان فارسی با داستان درخت صنوبر و بوته برای کودکان

داستان صنوبر و بوته برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو و لیست واژگان جدید

آموزش زبان فارسی با داستان درخت صنوبر و بوته برگرفته از داستان های ازوپ به همراه نسخه انگلیسی، لیست واژگان جدید و پرسش و پاسخ مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان درخت صنوبر و بوته برای خواندن نسخه انگلیسی داستان درخت صنوبر و بوته، بر روی لینک زیر کلیک کنید: The Fir-treeRead…

آموزش زبان فارسی با داستان طاووس و درنا برای کودکان

داستان طاووس و درنا برای آموزش زبان فارسی به کودکان به همراه ویدیو، نسخه انگلیسی و لیست واژگان با ترجمه سرکار خانم نفیسه آقایی

داستان طاووس و درنا به همراه نسخه انگلیسی، لیست واژگان و پرسش و پاسخ مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان برگرفته از داستان های ازوپ مترجم: سرکار خانم نفیسه آقایی نسخه انگلیسی داستان طاووس و درنا برای خواندن نسخه انگلیسی داستان طاووس و درنا، بر روی لینک زیر کلیک کنید: The PeacockRead…

آموزش زبان فارسی با داستان پیرزن و پزشک برای کودکان

داستان پیرزن و پزشک برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان ایرانی خارج از کشور به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی

داستان پیرزن و پزشک برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان ایرانی خارج از کشور به همراه پادکست، ویدیوی آموزشی، لیست واژگان جدید و نسخه انگلیسی برای پرورش کودک دوزبانه، برگرفته از داستانهای ازوپ مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان پیرزن و پزشک برای خواندن نسخه انگلیسی داستان پیرزن و پزشک،Read…

آموزش زبان فارسی با داستان گرگ و بره برای کودکان با ویدیو

آموزش زبان فارسی با داستان گرگ و بره به همراه نسخه انگلیسی و لیستی از واژگان فارسی با ترجمه سرکار خانم نفیسه آقایی

آموزش زبان فارسی با داستان گرگ و بره برای کودکان و نوجوانان خارج از کشور برگرفته از داستانهای ازوپ به همراه لیست واژگان، ویدیو یا پادکست و نسخه انگلیسی مترجم: سرکار خانم نفیسه آقایی نسخه انگلیسی داستان گرگ و بره برای خواندن نسخه انگلیسی داستان گرگ و بره، بر روی لینک زیر کلیک کنید: TheRead…

آموزش زبان فارسی با داستان خفاش و راسو برای کودکان

داستان خفاش و راسو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان خارج از کشور به همراه ویدیو، پادکست و نسخه انگلیسی

داستان خفاش و راسو از داستان های ازوپ برای آموزش زبان فارسی با داستان های ساده نویسی شده برای غیر فارسی زبانان بویژه کودکان و نوجوانان در مدرسه فارسی LELB Society با ویدیو و تمرین خواندن و نوشتن زبان فارسی مترجم: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان خفاش و راسو برای خواندن نسخه انگلیسی داستانRead…