Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   آموزش نشانه ذ به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان

آموزش نشانه ذ به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان

Published on March 20th, 2024 | Last updated on March 20th, 2024 by | 2 Comments on آموزش نشانه ذ به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان | 102 Views | Reading Time: 6 minutes

آموزش نشانه ذ به کودکان با شعر و ویدیو برای آموزش حروف الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در مدرسه فارسی LELB Society  به همراه آموزش نوشتن و خواندن زبان فارسی به کودکان با کلمه های ساده فارسی با تصویر برای یادگیری آسان، جذاب و پویا

نویسنده و شاعر: خانم هاجر عزیز زنجانی

ویدیوی آموزش نشانه ذ به کودکان

آموزش نشانه ذ به کودکان در ویدیو زیر توسط مدرس فارسی LELB Society با شعر و تصویر تدریس شده است. در نتیجه، کودکان به صورت پویا با دیدن ویدیو با شکل حرف ذال و صدای آن در کلمه های ساده فارسی آشنا می شوند. فارسی آموزان با نوشتن کلمه های یادگرفته شده با نشانه ذ در کامنت درس به شکل پویا و عملی می توانند نوشتن فارسی را تمرین نمایند.

آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان

How to write Persian alphabet for beginners with a video and comment form to practice writing in our Persian School
آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان با شعر و انیمیشن در دو نسخه فارسی و انگلیسی با پشتیبانی مدرسین دوزبانه

آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان، اهمیت زیادی در ادامه روند یادگیری زبان فارسی دارد. به علاوه، یادگیری درست، پویا و عملی حروف الفبای زبان فارسی، اولین گام در یادگیری هر زبانی می باشد. بنابراین، تیم آموزش زبان فارسی در مدرسه فارسی LELB Society  همه تلاش خود را در تدوین درس های منحصر به فرد و متفاوت برای آموزش حروف الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بویژه کودکان نموده است.

آموزش حروف سین و شین از الفبای فارسی برای کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان خارج از کشور به همراه ویدیو، شعر و انیمیشن
آموزش حروف سین و شین از الفبای زبان فارسی برای کودکان با شعر و انیمیشن و پشتیبانی همیشگی مدرسین دوزبانه

درس های مربوط به آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان در مدرسه فارسی LELB Society با توجه به نیازهای کودکان غیر فارسی زبان تدوین شده است. به طوری که، درس های مربوطه خسته کننده نبوده و اشتیاق و ذهن پویای کودکان را برای یادگیری فعال بکار می گیرد.

آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان با حرف ذ

Learn Persian alphabet for Dal & Zal at LELB Society with examples and clear explanations
آموزش نشانه ذ به کودکان در بسته کامل یادگیری حروف الفبای فارسی با شعر و انیمیشن

در این درس، آموزش حرف ذ به کودکان در کلمات کاربردی زبان فارسی انجام می گیرد. به دلیل شباهت صوتی حرف ذال با شکل های مختلف صدای ز، یادگیری نشانه ذ در کلمات فارسی بسیار مهم است. بنابراین، کودکان در این درس به شکل دیداری و شنیداری با حرف ذال در کلمات فارسی ملموس آشنا می شوند. کودکان به راحتی و به شکل پویا می توانند صدا و شکل حرف ذال را یاد بگیرند.

آموزش نشانه ذ به کودکان با شعر و آهنگ

بسته کامل یادگیری حروف الفبای فارسی برای کودکان با شعر و انیمیشن

سلام سلام بچه ها، چطوره حال شما

میخواین بشیم آشنا، با حرف تازه اینجا

صدای ز رو شناختین، یادتون هست یک نقطه داشت بالا سر، خودش آویزون زیر خط

هم تو رنگ زرد هس، هم اول زمین هس

امروز میشیم آشنا با هم صداش تو اینجا

ذال ، ذال کوچولو کجایی؟ بیا که مهمون داری

ذ ذ ذ کیه منو صدا کرد؟ من حرف ذال هستم

با صدای ذ هستم،

شبیه حرف دال هستم، کمر خمیده هستم، با یک نقطه به سرم

ذ ذ ذ هستم اول ذرت نشستم

ذغال لازمه اینجا، تا بلال شم من اینجا

نشانه ذ هستم، با شما آشنا هستم

ببین تو ذره هستم، زیر ذره بین هم بزرگ میشم ببینی

به به، غذا چقدر لذیذ، وقت نهار رسیده

مهمون بیاد به خونه ام، پذیرایی خوب کنم

بهار بهار بهاره، بارون میاد دوباره

همه چی هست تمیز، بوی گل ها دلپذیر

چه رنگ های زیبایی، ذوق کنیم، لذت بریم

بیاین مهربون باشیم، هیچ کس اذیت ندیم

یخ از گرما ذوب میشه، وقتی تابستون میشه

بعدش پاییز پاییز پاییزه، برگ درخت میریزه

مهر و آبان و آذر از ماه های پاییزه، سرما از راه رسیده

منو شناختین حالا، من نشانه ذ هستم، آخر کاغذ نشستم

پس صدای ذ هستم، به ذهن بسپر شکل من

حالا بردار مداد را، بکش شکل من را

به به، چه خوب شده بچه ها، شناختیم حرف ذال را

این شکل حرف ذال هس، صداش هم آشنا هس

حالا اگه ببینیم، خیلی خوب می دونیم

حرف ذال کجا هس

یادتون باشه بچه ها، احترام گذاشتن بزرگ ها

وقتی کنیم اشتباه، معذرت بخوایم ما هر جا

حواسمون جمع کنیم، موقع از خیابون گذشتن

چراغ باید سبز بشه تا وقت رفتن بشه

با من شدین آشنا، آفرین بر شما

نشانه ذ هستم، تو جدول الفبا

من صدای ذ هستم، ذ ذ ذ هستم

یاد بگیریم الفبا، تو مدرسه فارسی ما


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 226 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums.

2 comments on “آموزش نشانه ذ به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان”

Leave a Comment

7 − 6 =