آموزش حرف آ غیر اول در الفبای فارسی برای کودکان

آموزش حرف آ غیر اول در الفبای فارسی برای کودکان و خردسالان با استفاده از شعر و انیمیشن به شکل شاد و جذاب آموزش حرف آ غیر اول وقتی صدای « آ » میاد                  « آ » اول با کلاش میاد اما اگر اول نیاد                             اون … Read more

This lesson was published on Sep 15, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment