آموزش حرف پ از الفبای فارسی – آموزش فارسی به کودکان

آموزش حرف پ از الفبای فارسی برای آموزش فارسی به کودکان با شعر و تصویر برای یادگیری آسان و جذاب آموزش حرف پ پ پ پ هستم، سومین حرف الفبام، سه تا نقطه زیر پام پـ پـ پـ هستم، پـ غیر آخر هستم، کوچک و چسبان هستم اول پا نشستم، ببین توی پروانه، من چه … Read more

This lesson was published on Oct 06, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment