داستان اسب و الاغ برای آموزش زبان فارسی

داستان اسب و الاغ برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه لیست واژگان و پرسش و پاسخ برگرفته از داستانهای ازوپ با ترجمه دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان اسب و الاغ برای خواندن داستان اسب و الاغ به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. ویدیوی داستان اسب و الاغ … Read more

This lesson was published on Jul 11, 2022 by

Login to study this lesson.

2 comments on “داستان اسب و الاغ برای آموزش زبان فارسی”

  1. ۱-هیچ وقت کسیرا مسخره نکنیم.
    ۲-چون پیر و ضعیف شده بود.
    ۳-چون مغرور بود.
    ۴-چون مسخره کردن دیگران یک بی ادبی است.

Leave a Comment