Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   داستان جغد دانا برای آموزش زبان فارسی به کودکان

داستان جغد دانا برای آموزش زبان فارسی به کودکان

داستان جغد دانا برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان برگرفته از داستانهای ازوپ به همراه ویدیو، لیست واژگان جدید، و نسخه انگلیسی مناسب برای پرورش کودک دوزبانه مسلط به فارسی و انگلیسی در مدرسه دوزبانه فارسی و انگلیسی

مترجم: خانم هاجر عزیز زنجانی

نسخه انگلیسی داستان جغد دانا

برای خواندن نسخه انگلیسی داستان جغد دانا، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

The Owl and the Birds by Aesop for ESL Students

The Owl and the Birds by Aesop for ESL Students

ویدیوی داستان جغد دانا

متن داستان جغد دانا

در یک جنگل سرسبز و زیبا، جغدی خردمند زندگی می کرد. این جغد دانا، هوش و حواس خودش را خیلی جمع می کرد و مراقب همه چیز بود. جغد دانا بسیار با تجربه و مهربان بود و پرندگان جنگل را راهنمایی می کرد.

The Owl and the Birds by Aesop for ESL students with a podcast and vocabulary practice in real context
داستان جغد دانا برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه نسخه انگلیسی مناسب برای پرورش کودک دوزبانه

روزی در این جنگل، نگاه جغد به نهال کوچک بلوط افتاد. جغد همه پرندگان را جمع کرد و به آنها گفت: «این نهال کوچک را می بینید؟ اگر نصیحت من را بپذیرید، باید آن را قطع کنیم. این درخت بلوط وقتی بزرگ شود، بر روی آن درخت، سبزه ای چسبناک می روید. وقتی ما پرندگان بر روی این سبزه که نوعی انگل است، بنشینیم، پاهایمان به شاخه های درخت می چسبد و به دام می افتیم.» ولی هیچ یک از پرندگان در آن جنگل به حرف های جغد گوش ندادند.

knowledgeable English Flashcard
داستان جغد دانا برگرفته از داستانهای ازوپ ساده نویسی شده برای کودکان و نوجوانان

روزی دیگر، جغد دانا کاشته شدن دانه گیاه کتان را دید. جغد دانا دوباره پرندگان را جمع کرد و به آنها گفت: «شما باید دانه های گیاه کتان را بخورید و اجازه ندهید که آنها جوانه بزنند. برای اینکه، انسان ها از نخ بافته شده از کتان تور می بافند و با آن تور، پرندگان را به دام می اندازند.» ولی باز هم پرندگان به نصیحت جغد توجه نکردند.

English Webinar on Early Birds vs. Night Owls - LELB Society
پرندگان جنگل به پند های جغد دانا توجهی نمی کردند

بار دیگر، جغد کمانداری را دید. جغد به پرندگان هشدار داد که این کماندار با تیرهایش آنها را شکار خواهد کرد. پرندگان به جغد خندیدند و او را مسخره کردند. پرندگان فکر کردند که جغد بیش از اندازه حساس شده است. بنابراین، به نصیحت جغد توجهی نکردند.

night owl LELB Society
جغد خردمند و دانا از پرندگان جنگل نا امید شد

در پایان، همه پیش بینی های جغد دانا اتفاق افتاد. در نتیجه، پرندگان درایت و خردمندی جغد را باور کردند. از آن به بعد، پرندگان به جغد دانا احترام زیادی می گذاشتند. آنها در کارها برای مشورت به سراغ جغد می رفتند. اما جغد دانا تصمیم گرفت که دیگر به پرندگان پند و اندرزی ندهد. جغد تنها بر روی شاخه درختی ساکت و غمگین می نشست و به نادانی پرندگان جنگل افسوس می خورد.

واژگان جدید داستان جغد دانا

 1. خردمند: دانا
 2. نهال: درخت کوچک
 3. نصیحت: پند و اندرز
 4. انگل: موجودی که روی بدن میزبان زندگی می کند مانند کک و کنه
 5. دام: تله
 6. کماندار: کسی که از تیر و کمان استفاده می کند
 7. هشدار دادن: ترساندن
 8. درایت: خردمندی، دانایی
 9. مشورت: همفکری

پرسش های داستان جغد دانا

به پرسش های زیر در بخش کامنت گذاری پاسخ دهید.

 1. شما از این داستان فارسی چه درسی می گیرید؟
 2. به نظر شما چرا جغد در پایان داستان از پرندگان نا امید شد و آنها را راهنمایی نکرد؟
 3. چرا پرندگان جنگل به نصیحت ها و پند های جغد گوش نمی دادند؟

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 223 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment

three × four =