Log in

آموزش زبان فارسی با داستان خفاش و راسو برای کودکان

داستان خفاش و راسو از داستان های ازوپ برای آموزش زبان فارسی با داستان های ساده نویسی شده برای غیر فارسی زبانان بویژه کودکان و نوجوانان در مدرسه فارسی LELB Society با ویدیو و تمرین خواندن و نوشتن زبان فارسی مترجم: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان خفاش و راسو برای خواندن نسخه انگلیسی داستان

Read more


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 213 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

15 comments on “آموزش زبان فارسی با داستان خفاش و راسو برای کودکان”

 1. ۱.‌ برای اینکه خفاش گفت من پرنده نیستم من یه موش بینوا هستم.
  ۲. ‌ برای اینکه خفاش گفت من موش نیستم من یه پرنده استخوانی هستم.
  ۳. حیوانی که صورتی شبیه موش دارد و شب ها برای غذا پرواز می کند، خفاش میوه و خفاش‌ها دیگه میخورند.

  • آفرین بردیا. خیلی خوب و کامل به پرسش ها پاسخ دادی. در داستان خفاش و راسو، خفاش از هوش خود استفاده کرد تا دو بار جان خود را نجات دهد. بعضی وقت ها به جای استفاده از زور و بازو، بهتر است از هوش و عقل خود استفاده کنیم تا بر مشکلات پیروز شویم. دقیقا همان کاری که خفاش انجام داد.

  • این کامنت شما درباره داستان خفاش و راسو خالی است و فقط شما شماره پرسش را نوشته اید. به هر حال، در کامنت اول، خیلی خوب به همه پرسش ها پاسخ دادید. آفرین بر شما.

 2. ۱.« برای اینکه راسو گفت « من فقط یک موش بینوا هستم❌🐭🦇
  ۲.برا بار دوم راسو به خفاش فقط«من یه موش نیستم ، من یک پرنده استخوانی هستم. دیدی که در حال پرواز بودم🦫❌🐭
  ۳.خفاش یک پرنده است که داخل شب شکار می کند،خفاش دو بال بزرگ برای پرواز دارد. خفاش گوشتخوار است.🦇✅🍗

  • آفرین بر شما احمد جان. مثل همیشه، به بهترین شکل ممکن به پرسش ها پاسخ دادی و فارسی نوشتن رو تمرین کردی. در داستان خفاش و راسو، خفاش توانست با استفاده از عقل و منطق خود، دو بار راسو را فریب بدهد و جان خود را نجات دهد.
   در غیر این صورت، حتما در بار دوم، راسو خفاش را می خورد.

  • من هر دو نوع داستان را دوست دارم اما بیشتر ترجیح می دهم که داستان های خیالی دوست دارم. من بیشتر داغستان های خیالی دوست دارم برای اینکه ممکن است داغستان های واقعی خسته کننده شود

   • خیلی خوب بود. بهتر است به این شکل بنویسیم:
    من هر دو نوع داستان را دوست دارم. اما داستان های خیالی را ترجیح می دهم. من بیشتر داستان های خیالی را دوست دارم، برای اینکه ممکن است داستان های واقعی خسته کننده باشند.

  • .من داستان های تخیلی را بیشتر ترجیح می دهم برای اینکه بیشتر آنها جالب تر از داستان های واقعی هستند

   • آفرین، خوب بود.
    آوردن بیشتر و جالب تر باهم دیگر درست نیست. پسوند “تر” وقتی به کلمه ای اضافه می شود همان معنی بهتر و بیشتر را می دهد. پس بهتر است بگوییم:
    برای اینکه آنها جالب تر از داستان های واقعی هستند.

 3. ۱- .راسوی اول خفاش را رها کرد برای اینکه خفاش گفت که او پرنده نیست و یک موش است

  ۲- .راسوی دوم خفاش را رها کرد برای اینکه خفاش گفت که او موش نیست و فقط یک پرنده استخوانی است

  ۳- .من فکر می کنم خفاش نه پرنده است و نه موش. خفاش یک پستاندار است

  • آفرین، دل آرا جان. خفاش از پستانداران است. در این داستان، خفاش از شباهت خود به پرنده و موش برای نجات خودش استفاده کرد.

 4. 1- راسو اول خفاش را رها کرد چون راسو پرنده می خواست خفاش را نخورد چون فکر می کرد خفاش موش است

  2- بار دوم خفاش از دست راسوی دیگر فرار کرد چون راسو دوم موش می خواست اما خفاش گفت پرنده است

  3- خفاش ها چون تخم نمی گذارند و پر ندارند پرنده نیستند. بدن خفاش ها و پرندگان بسیار متفاوت است. به همین دلیل است که خفاش ها بیشتر شبیه موش ها هستند زیرا بدن آنها بسیار شبیه است به جز اینکه خفاش ها بال دارند و موش ها بال ندارند. من دقیقاً مطمئن نیستم که یک خفاش چه نوع حیوانی است، اما فکر می کنم آنها بیشتر به موش ها مربوط می شوند تا پرندگان.

  • آفرین پریسا جان، اطلاعات خوبی درباره خفاش نوشتی. خفاش ها در شب برای شکار بیرون می آیند. بیشتر خفاش ها به شکل دسته جمعی در غارها زندگی می کنند.

Leave a Comment