Log in

آموزش زبان فارسی با داستان سگ در آخور برای کودکان

آموزش زبان فارسی با داستان سگ در آخور مناسب برای کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان به همراه ویدیو، لیست واژگان جدید و نسخه انگلیسی مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان سگ در آخور برای خواندن نسخه انگلیسی داستان سگ در آخور، بر روی لینک زیر کلیک کنید: The Dog in the

Read more


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3956 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

10 comments on “آموزش زبان فارسی با داستان سگ در آخور برای کودکان”

 1. به کسی گفته می‌شود که چیزی با دیگران قسمت نمی کند.و یا پولی مصرف نمی کند.۴💵👎😔

  از این درس فارسی یاد می‌گیرم هیچوقت خودخواه نباشم.۱. 🐶👎😇
  ۲.برای اینکه سگ ولگرد به چهارپایان رفتار زشت انجام می داد پارس می کرد و به آخور آنها می رفت🐶🗣️👎🐑🐴

  • آفرین احمد جان. خیلی خوب واژه خسیس را تعریف کردی. واژه خسیس مخالف واژه دست و دل باز یا بخشنده است
   بله، درسته. در این داستان فارسی، سگ ولگرد به چهارپایان اجازه نمی داد تا از غذای خودشان بخورند و در آخور خودشان استراحت کنند. در حالی که خود سگ نیز نمی توانست از علف و یونجه داخل آخور بخورد و استفاده کند

 2. ۱.هیچوقت خود خواه و خسیس نباش. 🐕🦮💥🐴🐑🐮🐄
  ۲. ‌ برای اینکه سگ اجازه نمی داد که چهارپایان دیگر به آخورشان وارد بشن ‌جای که متعلق به آنها بود.
  ۴. به کسانی گفته می شود که هیچ پولی و یا چیزی خرج نمی کنند.

  • بله، آفرین بر شما بردیا. خسیس بودن اصلا خوب نیست. ممکن است دیگران از یک انسان خسیس ناراحت شوند. در داستان سگ در آخور، سگ خسیس و ولگرد به صاحبان آخور اجازه نمی داد که وارده آخور شوند. در حالی که آخور خانه خود آنها بود.

  • در این داستان فارسی، سگ که در آخور بود، ولگرد و بدون هیچ صاحبی بود. این سگ ولگرد به چهارپایان اجازه نمی داد که به آخور خود برگردند و استراحت کنند. در حالی که خود سگ هم نمی توانست از غذایی که در آخور بود، بخورد چون که در آخور فقط کاه و یونجه وجود داشت.

  • چهارپایان به حیوان هایی گفته می شود که اهلی هستند و در مزرعه نگاهداری می شوند مانند اسب، گاو، بز، گوسفند، الاغ و غیره. از چهارپایان در مزرعه برای انجام دادن کارهای کشاورزی و محصولات دامی مثل شیر و گوشت استفاده می شود.

  • بله، آفرین. جمله خوبی نوشتید. خیلی خوبه که خودتون جمله سازی می کنید. درسته، این سگ ولگرد، صاحب نداره و به همین دلیل هم ولگرد هست. در جمله شما، ترکیب “صا” اضافی است و باید حذف شود.

Leave a Comment