Log in

آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان خرگوشها و قورباغه ها

آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان خارج از کشور با داستان خرگوشها و قورباغه ها به همراه ویدیو، نسخه انگلیسی، لیستی از واژگان جدید و پرسش و پاسخ مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان خرگوشها و قورباغه ها برای خواندن نسخه انگلیسی داستان فارسی خرگوشها و قورباغه ها برای پرورش کودک

Read more


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3960 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

16 comments on “آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان خرگوشها و قورباغه ها”

  • به نکته خوبی اشاره کردید. خرگوشها خیلی ناراحت بودند به خاطر اینکه حیوان های دیگر آنها را می خوردند.
   گوشان = خرگوش ها
   گوشان خیلی ناراحت هستم = خرگوش ها خیلی ناراحت بودند
   اونا را می‌خوردم = اونها را می خوردند

 1. خرگوش‌های بیچاره که چاره نداشتند اونا را در جنگل شکار می‌کردند می‌خوردند حیوانات وحشی اونا فکر خوبی برای خود کردن که این جنگل را ترک کنند و یک خانه دیگر بسازند داشته باشند

  • آفرین شبنم. خیلی خوب داستان خرگوش ها و قورباغه ها را به زبان و قلم خودتان بازنویسی کردید. در این داستان فارسی، خرگوش ها مجبور شدند جنگل را ترک کنند و به جای دیگری سفر کنند چون جان آنها در خطر بود. در این سفر، خرگوش ها متوجه شدند که حیوان های دیگری نیز مانند قورباغه ها هستند که از خرگوش ها هم ترسو تر و ضعیف تر هستند. پس این سفر به خرگوشها درس خوبی داد.

 2. ۱.برای اینکه حیوان های بدی زندگی می کردند که خرگوشها را شکار می کردند و می خوردند!
  ۲.یعنی اینکه همیشه چیزی یا کسی بهتر ، خوشگلتر یا حتی بدتر وجود دارد
  ۳. نباید فکر کنیم که ما بهتر ، بدتر یا باهوش تر از دیگران هستیم.

  • آفرین احمد جان. خیلی خوب و کامل به همه پرسش ها پاسخ دادی. معنی ضرب المثل دست بالای دست بسیار است، دقیقا همان است که شما نوشتی. یعنی اینکه خیلی چیزها نسبی هستند. در این داستان فارسی، خرگوشها شگفت زده شدند وقتی دیدند که قورباغه ها از آنها نیز ضعیف تر و ترسو تر هستند. در حالی که خرگوش ها فکر می کردند که از همه حیوان های دیگر ضعیف تر و ترسو تر هستند.

 3. ۱. خرگوشها جنگل را ترک کردند برای اینکه حیوان‌های جنگل آنها را شکار می کردند.🐰🐇🌲🐺🦅
  ۲.معنی ضرب المثل این است که همیشه یه چیزی یا کسی وجود دارد که بهتر، باهوش‌تر و یا حتی بدتر باشد.🪐😁☹️
  ۳. درسی که می گیریم این است که نباید فکر کنیم ما بهترین یا بدترین هستیم.☹️😁

  • آفرین بردیا. خیلی خوب و کامل به همه پرسش ها پاسخ دادی. معنی ضرب المثل دست بالای دست بسیار است این است که قدرت، ثروت و خیلی چیزهای دیگه، نسبی هستند و در مقایسه با چیزهای دیگر، سنجیده و ارزیابی می شوند. دقیقا همانطوری که خرگوش ها در برابر حیوان های بزرگ جنگل، قدرت و نیرویی نداشتند، ولی همان خرگوش ها در برابر قورباغه ها، خیلی نیرومند و شجاع بودند.

 4. ۱- .خرگوش ها جنگل را ترک کردند برای اینکه در خطر بودند

  ۲- .ضرب المثل “دست بالای دست بسیار است” به این معنی است که همیشه کسی یا چیزی بهتر، شجاع تر و قوی تر هست

  ۳- .من یاد گرفتم که همیشه کسی بهتر از تو هست

  ۴- قورباغه ها به خرگوش ها یاد دادند که همیشه کسی یا چیزی قوی تر، شجاع تر و بهتر از شما وجود دارد. خرگوش ها شجاع تر و قوی تر از قورباغه ها بودند

  • بله، درست است. خرگوش ها خود را در برابر حیوانات جنگل ضعیف دیدند. بنابراین، فرار را بر قرار ترجیح دادند. میتوانیم در کلاس فارسی در این مورد بیشتر صحبت کنیم.

    • بله، با شما موافق هستم. خرگوش ها دیگر نمی توانستند در آن جنگل زندگی کنند چون روز به روز تعداد آنها کمتر می شد و حیوان های دیگر خرگوش ها را شکار می کردند. خرگوش ها هم نمی توانستند از خودشان دفاع کنند.

 5. 1- خرگوشها تصمیم گرفتند که جنگل را ترک کنند چون بسیاری از آنها در مقایسه با شکارچیان به اندازه کافی قوی نبودند کشته می شدند

  2- ضرب المثل دست بالای دست بسیار است یعنی همیشه کسی بهتر و قوی تر از شما وجود خواهد داشت

  3- یاد گرفتم که شما نمی توانید ضعیف ترین یا قوی ترین از بین همه باشید

  4- خرگوش ها یاد گرفتند که حیواناتی هستند که از خودشان ضعیف ترند

   • به نظر من خرگوش ها تصمیم درستی گرفتند زیرا اگر آنها در جنگل می ماندند در نهایت کشته می شدند زیرا آنها به اندازه حیوانات جنگل قوی نبودند.

    • کاملا درسته. آن جنگل دیگر جای امن و مناسبی برای زندگی خرگوش ها نبود. خرگوش ها همیشه در خطر بودند و باید از آن جنگل به جای امنی کوچ می کردند. با این حال، سفر خرگوش ها به آنها این درس را داد که آنها بالاخره فهمیدند که حیوان های دیگری مثل قورباغه ها هستند که حتی از خرگوش ها هم ضعیف تر و ترسو تر هستند.

Leave a Comment