Log in

آموزش زبان فارسی به کودکان با قصه عقاب و روباه با ویدیو

قصه عقاب و روباه از داستانهای ازوپ با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان در مدرسه فارسی LELB Society با تمرین های عملی و متنوع برای خواندن و نوشتن زبان فارسی ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی قصه عقاب و روباه برای خواندن نسخه انگلیسی قصه

Read more


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 213 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

16 comments on “آموزش زبان فارسی به کودکان با قصه عقاب و روباه با ویدیو”

  • آفرین بردیا. کاملا درست گفتی. دوستی عقاب و روباه وقتی خراب شد و به پایان رسید که عقاب به دوستش خیانت کرد و بچه روباه را به لانه اش برد تا جوجه هایش آن را بخورند.
   در زبان فارسی، وقتی جمله نیاز به مفعول داشته باشد، باید از واژه “را” استفاده کنید.
   عقاب بچه روباه خورد = عقاب بچه روباه را خورد

  • درسته، دوستی بین عقاب و روباه بد بود برای اینکه عقاب در جلوی چشمان روباه، بچه او را دزدید و به لانه اش برد تا جوجه اش آن را بخورد.
   باد بود = بد بود
   بری اینکه = برای اینکه

 1. 1- دوستی عقاب و روباه خوب نیست چون به همدیگر خوبی نمی کنند

  2- در نهایت عقاب و روباه با هم دشمن خواهند شد

  3- عقاب کسی بود که دوستی را خراب کرد چون بچه روباه را به بچه خودش داد بخور

  4- شخصیت عقاب چیست؟

  • آفرین بر شما، پریسا، که مثل همیشه، با دقت و حوصله به همه پرسش ها پاسخ می دهید. من هم فکر می کنم که دوستی روباه و عقاب از ابتدا اشتباه بود و در این داستان، عقاب به دوستش، روباه، خیانت کرد.
   بازخورد
   بچه روباه را به بچه خودش داد بخور = بچه روباه را به بچه خودش داد تا بخورد / تا آن را بخورد

   • آفرین دل آرا که به این خوبی درباره شخصیت عقاب نوشتی. عقاب به دوستش خیانت کرد و وقتی که او نبود، بچه روباه را دزدید. این کار زشت عقاب باعث ایجاد دشمنی بین آنها شد. به این دلیل، می شود گفت که عقاب در این داستان فارسی، شخصیتی فرصت طلب و خیانت کار دارد.

 2. ۱- .روباه و عقاب دوستی بدی دارند

  ۲- .دوستی عقاب و روباه به دشمنی تبدیل خواهد شد

  ۳- .عقاب دوستی را خراب کرد چون بچه های روباه را خورد و روباه دوستی را خراب کرد برای اینکه بچه های عقاب را خورد

  ۴- کدام حیوان در داستان را بیشتر دوست داشتید؟ چرا؟

  • دل آرا، خیلی خوب و کامل به پرسش ها پاسخ دادید. به شما تبریک می گم! چه پرسشی خوبی نوشتید! به نظر من، خیلی سوالی خوب و عمیقی هست. همچنین، می توان پرسید که آیا روباه کار درستی انجام داد که از عقاب انتقام گرفت؟ می تونیم درباره انتقام گرفتن روباه از عقاب، در کلاس فارسی صحبت کنیم.

  • من روباه را بیشتر از عقاب دوست داشتم چون روباه برخلاف عقاب به دوستش آسیب نمی رساند مگر اینکه او اول این کار را انجام دهد

   • درسته پریسا. من هم با شما کاملا موافق هستم و اگر قرار باشد از بین روباه و عقاب یکی را انتخاب کنم، من هم روباه را انتخاب می کنم. در این داستان فارسی، روباه دشمنی و خیانت را آغاز نکرد و تنها کاری که کرد، انتقام گرفتن از عقاب بود.

  • بله، تیارا جان. واژه “باد” را به درستی نوشتید. آفرین بر شما که در اولین جلسه از کلاس آنلاین زبان فارسی، خیلی زود، سه حرف از الفبای زبان فارسی را یاد گرفتید.

  • آفرین تیارا جان. این اولین واژه فارسی هست که شما به درستی یاد گرفتید. از همین راه، یعنی گذاشتن کامنت یا دیدگاه، به راحتی می توانید خواندن و نوشتن زبان فارسی را به راحتی تمرین کنید.

Leave a Comment