Log in

یادگیری زبان فارسی درباره اسب دریایی با نسخه انگلیسی

Last updated on October 4, 2022 by with 20 Views and Reading Time: 8 minutes
Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #109604

   درس شگفتی های اسب دریایی به زبان فارسی را بخوانید. این درس فارسی، به همراه ویدیو می باشد. لطفا ویدیوی این درس را پیش از کلاس فارسی ببینید.

   همچنین، می توانید نسخه انگلیسی درس شگفتی های اسب دریایی را نیز بخوانید و ویدیوی آن را تماشا کنید.

   سپس به پرسش های زیر درباره اسب دریایی پاسخ دهید.

   1- به نظر شما، چه چیز در اسب دریایی از همه چیز عجیب تر و جالب تر است؟ چرا؟

   2- چرا به این حیوان که در اصل یک ماهی است، اسب دریایی می گوییم؟

   3- اسب دریایی بیشتر در چه جاهایی زندگی می کند؟

  • #109648
   Samira Ghafari
   Participant

   که اسب دریایی استاده شنا میکند. به این دلیل، شنای اسب دریایی بسیار جالب است.

   چون که سره اسب دریایی شبیه اسب است

   بعضی از اسب های دریایی در دریا ی کم عمق و قرم و بعضی در دریا های خنک زندگی میکنند

   • #109655

    آفرین امیرعلی. خوشحالم که این درس فارسی رو خوب مطالعه کردی و به سوال های درس جواب دادی.

    در جوابت، این اشتباه ها رو انجام دادی که من در پایین می نویسم:

    استاده = ایستاده

    سره اسب دریایی = سرِ اسب دریایی – شما باید از کسره استفاده کنید.

    دریای قرم = دریای گرم

    میکنند = می کنند

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment