آزمون شنیداری 1 در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

آزمون شنیداری 1 در فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان که برای تقویت مهارت شنیداری زبان آموزان طراحی شده است. زبان آموزان بعد از این که به فایل صوتی گوش دادند به پرسش های مربوط به آن در فرم کامنت گذاری پاسخ می دهند. به فایل صوتی زیر گوش دهید و … Read more

This lesson was published on Oct 05, 2021 by

Login to study this lesson.

2 comments on “آزمون شنیداری 1 در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی”

 1. 1. مهاجرت
  2. برا قزا و سردی یا گرمی اون جای که هستند
  3. نه
  4.بو کردن اب
  5. کهتاه شدن پایز-روزهای تولانتر به بهار
  6. لاکپشت-پرسته-گوزن-نهنگ

Leave a Comment