آزمون شنیداری 1 در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

آزمون شنیداری 1 در فارسی برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان که برای تقویت مهارت شنیداری زبان آموزان طراحی شده است. زبان آموزان بعد از این که به فایل صوتی گوش دادند به پرسش های مربوط به آن در فرم کامنت گذاری پاسخ می دهند. به فایل صوتی زیر گوش دهید و

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

2 comments on “آزمون شنیداری 1 در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی”

 1. 1. مهاجرت
  2. برا قزا و سردی یا گرمی اون جای که هستند
  3. نه
  4.بو کردن اب
  5. کهتاه شدن پایز-روزهای تولانتر به بهار
  6. لاکپشت-پرسته-گوزن-نهنگ

Leave a Comment