بهترین روش آموزش زبان فارسی/ 10 گام اصلی یادگیری سریع فارسی

آیا می خواهید با بهترین روش آموزش زبان فارسی آشنا شوید و بدانید چطور زبان فارسی را سریع و موثر یاد بگیرید و از روند یادگیری فارسی لذت ببرید؟ مدرسه فارسی LELB Society، در آموزش آنلاین زبان فارسی برای همه سنین و سطوح در سطح جهانی پیشگام بوده و در این مقاله، شما را با … Read more

آموزش الفبای فارسی با صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی برای کودکان

آموزش الفبای فارسی با صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی برای کودکان غیر فارسی زبان با کلمات ساده برای یادگیری خواندن و نوشتن فارسی در ویدیوی آموزشی صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی صداهای کوتاه ـَــِــُ به تنهایی خوانده نمی شوند. این صداها زیر یا روی حروف الفبای فارسی قرار گرفته و با آن ها می توانیم … Read more

منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با 400 درس فارسی و ویدیو

منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با ویدیو و پادکست آموزشی، در همه سطوح و سنین در مدرسه آنلاین فارسی LELB Society، به شکل طبقه بندی شده، غیر کتابی و کاملا اورجینال بر اساس نیاز امروزی فارسی آموزان در سرتاسر دنیا طراحی و تدوین شده است. اولین گام در آموزش زبان فارسی اولین قدم … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ درست واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا واو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا واو، این درس را بخوانید. برای تمرین نوشتن … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا واو با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی و آشنایی با حروف الفبای فارسی از حرف الف تا واو تدریس شده به زبان انگلیسی برای غیر فارسی زبانان به همراه ویدیو، افزایش دایره واژگان زبان فارسی و تمرین تلفظ آشنایی با حروف الفبا از الف تا گاف برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا گاف، این درس … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی شامل واژگان و جمله های بسیار ساده و رایج در زبان فارسی و تمرین تلفظ و افزایش دایره واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا غین برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا غین با ویدیو برای آموزش الفبای زبان فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا غین برای آموزش حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن تدریس شده به زبان انگلیسی ایده آل برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ضاد برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ضاد، این درس … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا ض با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی فارسی از الف تا ض برای آشنایی حروف الفبای فارسی در کلمات و جملات ساده فارسی در سطح مقدماتی به همراه ویدیو برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ژ برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ژ، این درس را بخوانید. … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا ژ با ویدیو و تمرین خواندن و نوشتن در فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ژ به همراه ویدیو و واژگان و جمله های بسیار ساده برای تمرین خواندن و نوشتن و آشنایی با حروف الفبای فارسی آشنایی با حروف الفبا از الف تا خ برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از حرف الف تا خ، این درس را بخوانید. برای مطالعه … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا خ با ویدیو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن به ویژه مناسب برای غیر فارسی زبانان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ث برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ث، این درس را بخوانید. برای مطالعه و خواندن … Read more