Log in

ادبیات کودک و نوجوان در مدرسه دوزبانه فارسی و انگلیسی

آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان در مدرسه دوزبانه فارسی و انگلیسی

آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان در مدرسه دوزبانه فارسی و انگلیسی LELB Society با معرفی برترین آثار ادبی جهان و ایران ویژه کودکان و نوجوانان، شامل صدها داستان کوتاه در دو نسخه فارسی و انگلیسی ویدیوی این مقاله درباره ادبیات کودک و نوجوان Watch this video on YouTube ادبیات کودک و نوجوان چیست؟ هرRead…

آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان الاغ و گرگ با ویدیو

داستان الاغ و گرگ برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان به همراه ویدیو و لیست واژگان فارسی

داستان الاغ و گرگ از داستان های ازوپ با ویدیو و متن ساده نویسی شده برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، به ویژه آموزش خواندن و نوشتن زبان فارسی به کودکان و نوجوانان ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان الاغ و گرگ برای خواندن نسخه انگلیسی داستان الاغ وRead…

آموزش زبان فارسی با داستان شیر و روباه و گوزن با ویدیو

داستان شیر و روباه و گوزن برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو و لیست واژگان

داستان شیر و روباه و گوزن به همراه ویدیو، نسخه انگلیسی و لیست واژگان جدید مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان ترجمه و ساده نویسی: سپیده قربانلو نسخه انگلیسی داستان شیر و روباه و گوزن برای خواندن نسخه انگلیسی شیر و روباه و گوزن بر روی لینک زیر کلیکRead…

آموزش زبان فارسی با داستان شیر و پشه با ویدیو برای کودکان

آموزش زبان فارسی با داستان شیر و پشه برای کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو

آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان با داستان شیر و پشه به همراه ویدیو، پادکست، نسخه انگلیسی و فرم کامنت گذاری صوتی و متنی، مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان شیر و پشه برای خواندن نسخه انگلیسی داستان شیر و پشه،Read…

آموزش زبان فارسی به کودکان با قصه موش و گاو با ویدیو

آموزش زبان فارسی با قصه موش و گاو به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی مناسب برای تمرین خواندن و نوشتن فارسی

آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان خارج از کشور با قصه موش و گاو به همراه ویدیو، پادکست و نسخه انگلیسی مناسب برای پرورش کودک دوزبانه و تمرین خواندن و نوشتن زبان فارسی. این داستان فارسی برگرفته از داستان های ازوپ می باشد. ترجمه و ساده نویسی: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسیRead…

آموزش زبان انگلیسی با داستان کوتاه با ویدیو و نسخه فارسی

آموزش زبان انگلیسی با داستان کوتاه و نسخه انگلیسی مناسب برای پرورش کودک دوزبانه

آیا به دنبال راهی مناسب برای آموزش زبان انگلیسی با داستان کوتاه هستید؟ حتما می دانید که یادگیری زبان انگلیسی با داستان، راهی جذاب و کاربردی به ویژه برای کودکان و نوجوانان می باشد. در این مقاله کوتاه به شما توضیح می دهیم چگونه می توانید با صدها داستان کوتاه انگلیسی به همراه ویدیو وRead…

آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان مسافر مغرور با ویدیو

آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان مسافر مغرور به همراه ویدیو و لیست واژگان جدید

آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان با داستان مسافر مغرور به همراه ویدیو، نسخه انگلیسی و لیست واژگان جدید فارسی و همچنین فرم ارسال دیدگاه برای پرسش و پاسخ ترجمه و ساده نویسی: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان مسافر مغرور برای خواندن نسخه انگلیسی داستان مسافر مغرور، بر روی لینک زیرRead…

آموزش زبان فارسی به کودکان با قصه شیر و سه گاو با ویدیو

قصه شیر و سه گاو برای آموزش زبان فارسی به کودکان به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی

آموزش زبان فارسی به کودکان با قصه شیر و سه گاو به همراه ویدیو، لیست واژگان فارسی و نسخه انگلیسی داستان، برگرفته از داستانهای ازوپ ترجمه و ساده نویسی: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی قصه شیر و سه گاه برای خواندن نسخه انگلیسی قصه شیر و سه گاو، بر روی لینک زیر کلیکRead…

آموزش زبان فارسی به کودکان با داستان شیر و گوزن با ویدیو

آموزش زبان فارسی با داستان شیر و گوزن برای کودکان

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با داستان شیر و گوزن به همراه ویدیو و متن ساده نویسی شده برگرفته از داستان های ازوپ و مناسب برای آموزش خواندن و نوشتن زبان فارسی به کودکان و نوجوانان ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان شیر و گوزن برای خواندن نسخه انگلیسیRead…

آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو

آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو مناسب برای آموزش فارسی به کودکان

آموزش زبان فارسی با داستان سرباز و اسبش به همراه ویدیو و متن ساده نویسی شده برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برگرفته از داستان های ازوپ و مناسب برای آموزش خواندن و نوشتن زبان فارسی به کودکان و نوجوانان ترجمه و ساده نویسی: هاجر عزیز زنجانی نسخه انگلیسی داستان سرباز و اسبشRead…