داستان های فارسی موش کور و مادرش آموزش فارسی

داستان های فارسی موش کور و مادرش به همراه ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان مناسب برای یادگیری واژگان فارسی در متون واقعی و آموزنده برگرفته از داستان های ازوپ با ترجمه دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان موش کور و مادرش برای خواندن داستان فارسی موش … Read more

داستان اسب و الاغ برای آموزش زبان فارسی

داستان اسب و الاغ برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه لیست واژگان و پرسش و پاسخ برگرفته از داستانهای ازوپ با ترجمه دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان اسب و الاغ برای خواندن داستان اسب و الاغ به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. ویدیوی داستان اسب و الاغ … Read more

داستان گرگ و شیر – آموزش زبان فارسی به کودکان

داستان گرگ و شیر برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه ویدیو و لیست واژگان جدید، برگرفته از داستان های آموزنده ازوپ با ترجمه دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان گرگ و شیر برای خواندن نسخه انگلیسی داستان گرگ و شیر، اینجا را کلیک کنید. داستان گرگ و شیر روزی … Read more

داستان شیر گرگ و روباه برای آموزش زبان فارسی

داستان شیر گرگ و روباه برای آموزش زبان فارسی با داستانهای ساده و آموزنده از زبان حیوانات برگرفته از داستانهای ازوپ با متنی ساده مناسب برای آموزش فارسی به کودکان با داستان نسخه انگلیسی داستان شیر گرگ و روباه برای خواندن نسخه انگلیسی داستان شیر گرگ و روباه، اینجا را کلیک کنید. داستان فارسی شیر … Read more

داستان لک لک و جوجه ها آموزش فارسی به کودکان

داستان لک لک و جوجه ها به همراه ویدیو و لیست واژگان و اصطلاحات فارسی مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان برگرفته از داستانهای ازوپ نسخه انگلیسی داستان لک لک و جوجه ها برای خواندن نسخه انگلیسی داستان لک لک و جوجه ها، اینجا را کلیک کنید. داستان لک … Read more

داستان فارسی شیر و گراز با ویدیو برای آموزش فارسی به کودکان و نوجوانان

داستان فارسی شیر و گراز با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان با لیستی از واژگان جدید و پرسش و پاسخ نسخه انگلیسی داستان شیر و گراز برای خواندن داستان شیر و گراز به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. داستان شیر و گراز در یک روز گرم تابستان، یک شیر و … Read more

داستان فارسی شیر و دلفین با ویدیو برای آموزش فارسی به کودکان و نوجوانان

داستان فارسی شیر و دلفین با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان به همراه لیست واژگان جدید و پرسش و پاسخ نسخه انگلیسی داستان شیر و دلفین برای خواندن داستان شیر و دلفین به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. داستان شیر و دلفین روزی روزگاری، شیر نیرومندی در کنار دریا مشغول … Read more

داستان موش، قورباغه و شاهین – آموزش خواندن و نوشتن فارسی

داستان موش، قورباغه و شاهین برای آموزش خواندن و نوشتن فارسی به غیر فارسی زبانان از داستانهای ازوپ با ویدیوی آموزشی تدوین شده توسط تیم آموزشی مدرسه آنلاین فارسی LELB Society. نسخه انگلیسی داستان موش، قورباغه و شاهین برای خواندن این داستان به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. داستان موش، قورباغه و شاهین روزی روزگاری، … Read more

داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و آموزش واژگان فارسی

داستان فارسی چوپان و بزهای وحشی با ویدیو و متن ساده داستان و آموزش واژگان داستان در داخل متن مناسب برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان نسخه انگلیسی داستان چوپان و بزهای وحشی برای خواندن این داستان به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. داستان چوپان و بزهای وحشی روزی، … Read more

واژگان فارسی درباره خواب و استراحت با ترجمه انگلیسی

آشنایی با واژگان و اصطلاحات فارسی درباره خواب و استراحت برای آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان به همراه مثال، ترجمه انگلیسی و ویدئوی آموزشی واژگان فارسی درباره خواب و استراحت خواب آمدن  feeling sleepy – من خسته ام، خیلی خوابم میاد. – I am so tired, I am so sleepy. چرت زدن  take a … Read more