Log in
Home  »  Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos   »   آموزش حرف واو به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان

آموزش حرف واو به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان

Published on March 13th, 2024 | Last updated on March 13th, 2024 by | 4 Comments on آموزش حرف واو به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان | 130 Views | Reading Time: 9 minutes

آموزش حرف واو به کودکان با شعر و آهنگ در ویدیو برای آموزش حروف الفبای  فارسی به غیر فارسی زبانان در مدرسه فارسی LELB Society  به همراه آموزش نوشتن و خواندن زبان فارسی به کودکان با کلمه های ساده و ملموس فارسی برای یادگیری آسان، پویا و جذاب

نویسنده و شاعر: خانم هاجر عزیز زنجانی

ویدیوی آموزش حرف واو به کودکان

آموزش حروف سین و شین از الفبای فارسی برای کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان خارج از کشور به همراه ویدیو، شعر و انیمیشن
آموزش حروف سین و شین از الفبای فارسی با شعر برای کودکان

آموزش حرف واو به کودکان در ویدیو زیر توسط مدرس فارسی LELB Society با شعر و آهنگ صورت گرفته است. به این ترتیب، کودکان با دیدن ویدیو با شکل حرف واو و صدای او در کلمه های ساده فارسی آشنا می شوند. فارسی آموزان کلمه های یادگرفته شده را در کامنت درس نوشته و به شکل پویا و عملی می توانند نوشتن فارسی را تمرین کنند.

آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان

آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان اولین مرحله از یادگیری زبان فارسی می باشد. به علاوه،  آموزش خواندن و نوشتن فارسی، بدون یادگیری حروف الفبای فارسی ممکن نمی باشد. بنابراین یادگیری درست، پویا و عملی حروف زبان فارسی بسیار مهم است. تیم آموزش زبان فارسی در مدرسه فارسی LELB Society  همه تلاش خود را نموده است تا درس های منحصر به فرد و متفاوت برای آموزش حروف الفبای زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بویژه کودکان را تدوین نماید.

آموزش حروف ر ز ژ به کودکان با شعر و انیمیشن مناسب برای غیر فارسی زبانان در مدرسه فارسی آنلاین
بسته کامل آموزش حروف الفبای زبان فارسی در دو نسخه فارسی و انگلیسی به همراه ویدیو برای غیر فارسی زبانان

درس های مربوط به آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان در مدرسه فارسی LELB Society برای کودکان غیر فارسی زبان تدوین شده است. بنابراین، نیازهای کودکان غیر فارسی زبان برای آموزش حروف الفبای زبان فارسی در نظر قرار گرفته شده است.

آموزش حروف الفبای فارسی به کودکان با حرف واو

Learn Persian Alphabet Letters N & V at LELB Society
آموزش حروف نون و واو از الفبای فارسی به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی

در این درس، آموزش حروف واو به کودکان همراه با آشنایی با صداهای مختلف آن با هم انجام می گیرد. در این درس، به شکل دیداری و شنیداری تفاوت های حرف واو در کلمات فارسی ملموس آموزش داده می شود. کودکان به راحتی و به شکل پویا با حرف واو و صداهای آن آشنا می شوند.

آموزش حرف واو به کودکان با شعر و آهنگ

یادگیری حروف الفبای فارسی و خواندن و نوشتن به همراه شعر و انیمیشن برای کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان

موش کوچولو تو دیوار یه لونه داشت چه زیبا

یک چوب روی زمین بود دو تا حرف آویزون بود

موش کوچولو نگاه کرد صحبتش رو آغاز کرد

شما که شکل هم هستین، چرا جدا نشستین، آیا هم صدا هستین؟

اول اول من بگم، من صدای و هستم، و و و هستم

با من هستی آشنا، اگه باشی توانا

اول ورزش هستم، وسط دیوار نشستم

هم سوار وال هستم، آخر گاو نشستم

تو هر آوازی من هستم، اول ویولن نشستم

وسط مسواک من هستم، دندانت را من شستم

و و و هستم، در هر تولدی من، صدای آشنا هستم

و و و هستم، در هر میوه ای من، فقط صدای و هستم

راستی من هستم حرف همراه، وقتی تنها نشستم

حرف وصل هم من هستم، و و و هستم

دو تا چیز شکل هم، وصل شن با و با هم

مثل زیبا و قشنگ، یا شیر و پلنگ، یا صدای او و من

او هم اون طرف نشسته، صدای اون او هستش

ما هستیم شکل هم، صداهامون داره فرق

صدای او بلند شد، او او صدا کرد، موش کوچولو صدا کرد

من صدای او هستم، همشکل دوست خوبم

اما صدای او یم

من صدای او هستم، هم توی توپ بازی، همبازی تو هستم

هم توی توت نشستم، هم وسط دود هستم

او او او هستم، هم صدای سوت هستم، به صدام خوب بدین گوش، هیچ وقت نشم فراموش

او او او هستم، هم آخر مو هستم، هم تو ابرو نشستم

مادرم رو دارم دوست، میزنم صورتش بوس

من صدای او هستم، آخر آهو نشستم، هم وسط رود هستم

خروس بیدار میشه صبح زود، صدا میکنه قوقولی قوقو، قوقولی قوقو

با شما آشنا هستم هم توی نوروز هستم هم تو سفره هفت سین، آخر سمنو نشستم

موش نگاه هر دو کرد، حالا اونها دارن فرق، یکی صدای و داشت، اون یکی صدای او داشت

این حرف شکلش آسون بود، سر گردش رو خط بود، دمش زیر خط بود

بیاین بریم بچه ها، نوشتن حرف واو، با هم بشیم آشنا

هم صدای و هستم، اول ورزش نشستم

هم صدای او هستم، توی توپ همبازی تو هستم

دوست دارین بچه ها، پیدا کنیم حرف واو؟

کجا صدای واو هس؟ کجا صدای او هس؟ پیدا کنین شماها

نانوا، کوه، پروانه، آرزو، دوست، وارد، روستا، نوشتن، طاووس، ورود، گردو، آلبالو، وسط، سوخت

حالا شدیم آشنا، تو جدول الفبا، با حرف واو تو اینجا

یاد بگیریم الفبا، شنیدن صداها، نوشتن الفبا، آفرین بچه ها

خواندن و نوشتن هست خیلی آسون، به راحتی خیلی زود

یاد بگیرید الفبا تو مدرسه فارسی ما

بهترین منابع آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان

Learn Persian alphabet with videos for non-Persian speakers
آموزش ناهمزمان زبان فارسی از طریق دیدن ویدیوهای داخل درسها و انجام پرسش و پاسخ در فرم کامنت گذاری در پایین هر درس مناسب برای غیر فارسی زبانان

مدرسه فارسی LELB Society با تیم مجرب در تدوین بهترین منابع آموزش زبان فارسی در سر تا سر دنیا پیشگام است. در مدرسه فارسی LELB Society، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با تولید محتوای آموزش زبان فارسی مختلف با ویدیوی آموزشی انجام می گیرد.

مدرسه فارسی LELB Society، بهترین منابع آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان را فراهم نموده است. بنابراین، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در مدرسه فارسی LELB Society به شکل متفاوت و پویا، زبان فارسی را به راحتی یاد می گیرند.


About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

View All 226 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums.

4 comments on “آموزش حرف واو به کودکان با شعر برای غیر فارسی زبانان”

Leave a Comment

twelve − 7 =