Log in

آموزش زبان فارسی با داستان گربه و موشها برای کودکان

آموزش زبان فارسی با داستان گربه و موشها برای کودکان و نوجوانان خارج از کشور به همراه ویدیو، لیست واژگان جدید و نسخه انگلیسی که مناسب برای پرورش کودک دوزبانه مسلط به فارسی و انگلیسی می باشد مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل نسخه انگلیسی داستان گربه و موشها برای خواندن نسخه انگلیسی داستان گربه

Read more


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3956 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums. You can also contact us to leave voice messages.

8 comments on “آموزش زبان فارسی با داستان گربه و موشها برای کودکان”

 1. ۱.که کسی را گول نزنم برای اینکه کار بدی است🫡🤫🤔
  ۲.موشها تصمیم گرفتند که از این به بعد مراقب گربه باشند و وقتی او نیست بیرون بیان🫡😤🫵
  ۳.برای اینکه گربه موشها را گول زد و وانمود کرد که مرده است تا موشها را بخورد🐈🤫🐁

  • آفرین احمد جان. مثل همیشه، خوب و کامل به همه پرسش ها پاسخ دادی. در داستان گربه و موشها، گربه می خواست موشها را گول بزند و آنها را به دام بیندازد. به همین دلیل، وانمود کرد که مرده است. ولی موشها باهوش تر از گربه بودند و گول گربه را نخوردند.

 2. ۱. هیچوقت هیچ کس را فریب نزن.👻🐈🐱🐭🐁
  ۲. داخل سوراخ ماندن و وقتی گربه خواب بود بیرون می رفتند .🕳️🐁🐭🐱🐈
  ۳ برای آنکه می خواست موش ها بیان بیرون و باوارد🐁🐭🐱🐈🪝

   • بسیار سپاسگزار که نوشته خودت رو بازنویسی کردی. با این روش، شما می تونی اشتباه هایی که در نوشته خودت هست رو اصلاح کنی. بله، گربه می خواست موشها را گول بزند و آنها را بخورد. ولی موشها خیلی باهوش بودند و گول گربه را نخوردند.

  • سپاس از شما که به پرسش ها پاسخ دادی، آفرین بر شما. در زبان فارسی می گوییم: “فریب دادن” و “گول زدن” که این قسمت در دیدگاه شما باید ویرایش شود.
   بله، درست نوشتی، موشها در داخل سوراخ باقی ماندند تا گربه نتواند آنها را بگیرد و بخورد. گربه هم به این دلیل، خیلی گرسنه و ناراحت بود و بنابر این تصمیم گرفت که وانمود کند که مرده است تا موشها از داخل سوراخ بیرون بیایند.

  • بله، درسته. در داستان گربه و موشها، موشها در یک شهر شلوغ و پرجمعیت زندگی می کردند. موشها در یک خانه قدیمی در کنار هم با خوشی زندگی می کردند.

Leave a Comment