آموزش الفبای فارسی با داستان اسب و حلزون

Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #108836
   Hajar Aziz Zanjani
   Participant

   بعد از این که درس داستان اسب و حلزون را دیدید، برای تمرین نوشتن به سوال های زیر جواب دهید.

   1- کدام کلمات فارسی در این درس برای شما تازه بودند ؟

   2- حلزون چطور اسب مغرور را شکست داد؟

   3- این داستان چه پیامی برای شما داشت؟

  • #109077

   ۱- فریب دادن.

   ۲- همه حلزون ها از شروع مسابغه تا پایان مسابغه پنهان شومان.

   ۳- این داستان پیامیش این بو ک هار کسی کاری خودشرا بوکنی و بی کاری دیگری

   • #109078
    Hajar Aziz Zanjani
    Participant

    2- مسابقه – پنهان شدند

    3- هر کسی کار خودش را بکند و کاری به کار دیگران نداشته باشد

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.
Categories:

This page was published on by