وقت آزاد خود را چطور می گذرانید مکالمه فارسی

Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #103822
   1. شما وقت آزاد خود را چگونه می گذرانید؟
   2. آیا داشتن وقت آزاد، لازم است؟ چرا؟
   3. سرگرمی مورد علاقه شما چیست؟
   4. آیا برای گذراندن وقت آزاد خود، برنامه ریزی می کنید؟
  • #104611

   ۱- من در وقت آزادم بازی, نقاشی, ورزش می کنم, و با دوستم وقت می گذرانم.

   ۲- من فکر می کنم شما باید وقت آزاد داشته باشید برای اینکه اگر شما همیشه کار کنید خسته می شوید.

   ۳- سرگرمی مورد علاقه من رفتن به جاهای تفریحی است. سرگرمی مورد علاقه شما چیست؟

   ۴- من بعضی وقت ها برنامه ریزی می کنم مخصوصا وقتی با دوستم بیرون می روم.

   • #104613
    Hajar Aziz Zanjani
    Participant

    آفرین، خیلی خوب بود. فقط در پاسخ سوال اول بعد از جمله اول نیاز به (،) نیست چون از کلمه ربطی (و) استفاده کردی.

    من هم گشت و گذار و رفتن به جاهای طبیعی را خیلی دوست دارم. پیاده روی و طبیعت گردی از سرگرمی های مورد علاقه من است و ما تقریبا هر روز با دخترم به پارک طبیعی نزدیک خانه مان می رویم. در طبیعت همه چیز تازه و زیبا بوده و از دیدن برنامه های حیات وحش هم خیلی لذت می برم.

    چیزهای خیلی عجیب و مهیج در طبیعت وجود دارد. به جز گردش و تفریح، مطالعه و کتاب خواندن را نیز دوست دارم. در حین انجام کارهای خانه به موسیقی هم گوش می دهم.

  • #104616

   1- وقتی وقت آزاد دارم دوست دارم با دوستانم بازی کنم، نقاشی بکشم، بیرون بروم و پیانو بزنم.

   2- وقت آزاد مهم است برای اینکه اگر همیشه در حال کار باشید خسته می شوید و کاری که انجام می دهید به خوبی نمی شود.

   3- سرگرمی مورد علاقه من گذراندن وقت با دوستانم است برای اینکه آنها مرا خوشحال می کنند.

   4- وقت آزادم را برای رفتن با دوستانم و رفتن به خرید برنامه ریزی می کنم.

   • #104618
    Hajar Aziz Zanjani
    Participant

    آفرین و چقدر عالی که دوستان خوبی داری که برای اوقات فراغت باهمدیگر باشید.

    قسمت دوم پاسخ سوال 2 بهتر است بگوییم: اگر همیشه در حال کار باشید خسته می شوید و در نتیجه کارتان را به خوبی انجام نمی دهید.

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.
Categories:

This page was published on by