روخوانی متون فارسی از الف تا غین با ویدیو برای آموزش الفبای زبان فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا غین برای آموزش حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن تدریس شده به زبان انگلیسی ایده آل برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ واژگان Watch this video on YouTube آشنایی با حروف الفبا از الف تا ضاد برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

41 comments on “روخوانی متون فارسی از الف تا غین با ویدیو برای آموزش الفبای زبان فارسی”

  • بله، آدریان. جمله را کاملا درست نوشتی. همانطوری که گفتی، یک انسان مغرور و متکبر، معمولا تنها است و دوستان زیادی ندارد. اگر دوستانی هم داشته باشد، ممکن است آنها دوستان واقعی او نباشند.

  • رزگا رنگ = رنگارنگ می رویند.
   کل جمله: در این باغ، میوه های تازه و رنگارنگ می رویند.

  • بله، کاملا درست است. پلیس در جامعه نقش و وظیفه مهمی دارد و برقراری نظم در جامعه از وظایف پلیس است.
   پلی = پلیس

  • با اینکه جمله سختی است، کاملا بدون ایراد آن را نوشتید. آفرین بر شما. برخی از شرکت ها برای استخدام پرسنل کاری، از متقاضیان کار، مصاحبه می گیرند تا با آنها بیشتر آشنا شوند.

  • آفرین آدریان. کاملا درست نوشتی. حرف “ع” در زبان فارسی چهار شکل مختلف به خود می گیرد که به جای استفاده شدن آن در کلمه بستگی دارد. برای مثال، می توانید به چهار واژه فارسی زیر توجه کنید که در هر کدام آنها، حرف “ع” شکل متفاوتی دارد
   عزیز
   جعبه
   ربع
   شروع

  • حتما می خواستی بنویسی که “عدد” چهار را دوست داری. حرف “ر” و “د” خیلی شبیه هم هستند، ولی باید بتوانی فرق بین آنها را بدانی تا کلمه های فارسی را به درستی بنویسی. مثلا، به واژه های زیر توجه کنید:
   دارد – درد – درود – دارو

  • بله، کاملا درست نوشی. من هم خیلی دوست دارم با قطار به سفر بروم. قطار خیلی راحت است و مسافرت با قطار لذت بخش است

Leave a Comment