آموزش فارسی با داستان خرگوش و لاک پشت برای کودکان

آموزش فارسی با داستان خرگوش و لاک پشت برای کودکان برای آموزش آنلاین فارسی به غیر فارسی زبانان همراه با ویدئوی تدوین شده توسط آکادمی LELB Society داستان خرگوش و لاک پشت توی یک جنگل زیبا و سرسبز، حیوانات زیادی با هم زندگی می کردند. توی این جنگل، یک خرگوش ناقلا بود که فکر می … Read more

This lesson was published on Oct 17, 2021 by

Login to study this lesson.

9 comments on “آموزش فارسی با داستان خرگوش و لاک پشت برای کودکان”

Leave a Comment