تمرین روخوانی فارسی از روی داستان برای کودکان

Read more

خونه شادی برای آموزش فارسی به کودکان و خردسالان

Read more

گفتگو درباره تصویر شادی و غم در کلاس آنلاین فارسی

Read more

مقاله نویسی درباره زمین موضوع کلاس آنلاین فارسی

Read more

آشنایی با ایران در کلاس آنلاین فارسی و بیان علایق

Read more

تمرین روخوانی متون فارسی با موضوع بهداشت فردی

Read more

هدف گذاری سال نو در کلاس آنلاین زبان فارسی به شکل مصاحبه

Read more

بازی نقش دکتر و بیمار در کلاس آنلاین زبان فارسی

Read more