Log in

سرانجام غرور داستان گرگ و شیر برای غیر فارسی زبانان

Last updated on October 7, 2022 by with 31 Views and Reading Time: 8 minutes
Viewing 1 reply thread
 • Author
  Posts
  • #109704

   داستان فارسی گرگ و شیر با بخوانید و ویدیوی آن را ببینید. همچنین می توانید نسخه انگلیسی این داستان را بخوانید. این کار برای پرورش کودک دوزبانه بسیار مفید می باشد و به فرزند شما کمک می کند تا دوزبانه و مسلط به زبان فارسی و انگلیسی شود.

   همانطوری که متوجه شدید، این داستان درباره سرانجام غرور و خودشیفتگی می باشد، زیرا گرگ مغرور، با دیدن سایه خودش، غرق در غرور و تکبر شد و متوجه نزدیک شدن شیر به خود نشد. به همین دلیل، جان خود را از دست داد.

   لطفا به پرسش های زیر پاسخ دهید:

   1- از این داستان فارسی چه درسی می گیرید؟

   2- چرا سایه گرگ بسیار بزرگتر از اندازه واقعی آن دیده می شد. لطفا توضیح دهید.

  • #109712
   Samira Ghafari
   Participant

   که قبل از کاری به آن کار فکر کنم

   چون گرگ رو به روی خورشید بود سایه آن بزرگتر شد

   • #109717

    بله، آفرین امیرعلی. با تو موافق هستم. ما باید قبل از انجام کاری، به عواقب یا نتایج آن کار خوب فکر کنیم و بعد، آن کار را انجام بدیم. علاوه بر این، من این درس رو هم از این داستان فارسی گرفتم که نباید مغرور باشم و به خود ببالیم. در این داستان، گرگ به خود بالید و مغرور شد و به این دلیل، متوجه پیرامون خود نشد.

    درباره سوال 2 باید اضافه کنم که زمان داستان، غروب خورشید بود و در هنگام غروب، خورشید به شکل مایل یا کج به زمین می تابه و به این دلیل، سایه اجسام بزرگتر از اندازه واقعی شون نشون داده میشه.

Viewing 1 reply thread
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment